WiseMotion
Täydennyskoulutus

WiseMotion

WiseMotion

WiseMotion-workshopin aikana kehollinen kokemus ja tieteellinen tieto sulautuvat yhteen.

WiseMotion on tohtori Hanna Poikosen kehittämä menetelmä, joka parantaa fyysisiä taitoja, kognitiivisa toimintoja ja tunneilmaisua liikkeen ja neurotieteen avulla. WiseMotion-workshop koostuu liikeharjoitteista, neurotieteen esitelmästä sekä ryhmäkeskustelusta.

Neurotieteen materiaali ja ryhmäkeskustelu tähtäävät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen kuntoutuksessa. Lisäämme ymmärrystä, joka on tärkeää fyysisesti ja henkisesti elinvoimaisen ja merkityksellisen arjen ylläpidossa kuntoutuvalla asiakkaalla. Neurotieteen osuudessa Hanna Poikonen kertoo tutkimustulosten ja audiovisuaalisen materiaalin avulla juuri syntyneestä liikekokemuksestamme neurotieteen näkökulmasta. Hän havainnollistaa esitelmää esimerkein tuoden tuoreimman tieteellisen tiedon käytännön tasolle. Ryhmäkeskustelun aikana perehdymme workshopin teemaan osallistujien kysymysten ja asiakaskohtaamisien kautta.

Sinua saattavat myös kiinnostaa: