Technology
Tutkinto-ohjelma

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma

Technology

Meillä ihminen ja teknologia kohtaavat

Vuorovaikutteinen teknologia yhdistelee tutkimusta ja tuotekehitystä.

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma antaa valmiudet toimia vaativissa ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen liittyvissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Ala on vahvasti monitieteinen ja edellyttää useiden tutkimusmenetelmien ja näkökulmien hallintaa, ja liittyy läheisesti tietojenkäsittely-, informaatio-, teknisluonnontieteellisiin- ja ihmistieteisiin.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi uusien vuorovaikutus- ja käyttöliittymäteknologioiden innovointi, tutkimus ja kehitys siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ihmisen luontaiseen käyttäytymiseen ja tukevat sekä multimodaalista että moniaistista toimintaa teknologiaympäristössä.  Työllistymisnäkymät väitöksen jälkeen ovat hyvät, koska teknologiat ja niiden hyödyntämis- ja käyttötavat uudistuvat, kehittyvät ja lisääntyvät jatkuvasti.

Alalla käytettävien tutkimusmenetelmien kirjo on laaja ja alalle voi suuntautua useista tiedetaustoista käsin. Tohtorintutkinnon suorittanut tutkija osaa eritellä ja asettaa tieteellisiä tutkimuskysymyksiä, osaa valita tutkimuskysymyksiin sopivat menetelmät, tuntee oman tutkimuksensa taustakirjallisuuden, teoriat ja lisäksi myös alan muita yleisimpiä kysymyksenasetteluita ja menetelmiä.  Tutkimus ja tuotekehitys ovat vuorovaikutteisen teknologian alalla lähellä toisiaan ja suuri osa ohjelmasta valmistuvista tohtoreista tulee työskentelemään yrityksissä ja muissa organisaatioissa yliopiston ulkopuolella.