Valokuvaaja
Tutkinto-ohjelma

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

Valokuvaaja

Vahvaa visuaalista osaamista

Liity palkintojen kahmijoiden jatkumoon.

Tampereella koulutetut visuaaliset journalistit ovat runsaasti palkintoja kahmineita alan ammattilaisia, joihin mediatalot ovat oppineet luottamaan. Visuaalisen journalismin maisteriopinnot (VJM) antavat valmiudet hoitaa journalistisia tehtäviä esimerkiksi lehtikuvaajana tai kuvatoimittajana sekä perinteisessä että verkkomediassa.

Koulutus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä yksikön muun journalistikoulutuksen ja tutkimuksen kanssa. Kuvajournalismin ilmiöitä analysoidaan osana laajempaa julkisuutta ja yhteiskuntaa. Opetus rakentuu syventävistä käytännön kursseista ja tutkimukseen tekoon ja teoreettiseen ajatteluun valmentavista opinnoista.

Kuten kaikissa journalistiikan opinnoissa, myös VJM:ssä on vahva tutkimuksellinen panos. Erityisesti se tarkoittaa opiskelijan tutkimuksellisen osaamisen syventämistä ja oman tutkimuksen (pro gradu) tekemistä.

Käytännön kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia visuaalisen journalismin teknisesti ja ilmaisullisesti vaativilla osa-alueilla. Näitä kursseja järjestetään muun muassa uutisvalokuvauksen, studiokuvauksen, multimedian ja verkkojulkaisemisen aloilla. Opintoihin sisältyy myös yhden lukukauden mittainen kurssi kuvareportaasista. Opettajina vierailee suomalaisia alan johtavia nimiä. Opetuksessa tehdään yhteistyötä mediatalojen ja tutkimusyksiköiden kanssa.

Tavoitteena on, että VJM:stä valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä aito tuntuma  muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan.