Water
Täydennyskoulutus

VETO – Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen

Koulutusta kaikille vesihuollon piirissä työskenteleville!

Tule mukaan kasvattamaan osaamistasi ja verkostoitumaan alan ihmisten kanssa. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden vesihuoltoa!

VETO-koulutuksessa:

  • kehität kokonaiskuvaa vesihuoltoalan kentästä ja toimijoista
  • lisäät, ajanmukaistat ja syvennät vesihuollon hallinnan ja johtamisen tietotaitoa, tuntemusta ja erityisosaamista
  • syvennät näkemyksiä vesihuollon toiminta-ympäristöstä, toimijoista ja toimintamalleista, hyvistä käytännöistä sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista
  • verkostoidut ja lisäät vesihuoltoalan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • kehität sidosryhmäsuhteita ja viestintävalmiuksia sekä edistät asiakaslähtöisyyttä omassa toiminnassasi
  • luot edellytyksiä uusille toimintatavoille ja käytännöille

Koulutus on suunniteltu toteutettavan seuraavan kerran aikaisintaan syksyllä 2020.