Water
Täydennyskoulutus

VETO – Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen

Water

VETO – Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen

VETO-koulutuksessa osallistujat:

  • kehittävät kokonaiskuvaansa vesihuoltoalan kentästä ja toimijoista
  • lisäävät, ajanmukaistavat ja syventävät vesihuollon hallinnan ja johtamisen tietotaitoaan, tuntemustaan ja erityisosaamistaan
  • syventävät näkemyksiään vesihuollon toiminta-ympäristöstä, toimijoista ja toimintamalleista, hyvistä käytännöistä sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista
  • verkostoituvat ja lisäävät vesihuoltoalan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • kehittävät sidosryhmäsuhteitaan ja viestintävalmiuksiaan sekä edistävät asiakaslähtöisyyttä omassa toiminnassaan
  • luovat edellytyksiä uusille toimintatavoille ja käytännöille

Koulutus on suunniteltu toteutettavan seuraavan kerran aikaisintaan syksyllä 2020. Tilaa Osaamisen kehittäjien -uutiskirje, niin kuulet ensimmäisenä koska koulutus alkaa!