Perhe, mies ja nainen sekä tyttö ja poika, tapaamassa asiantuntijaa.
Täydennyskoulutus

Vanhempien mielikuvariskien arviointi

Perhe, mies ja nainen sekä tyttö ja poika, tapaamassa asiantuntijaa.

Vanhempien mielikuvariskien arviointi

Puolistrukturoidut vanhemman mielikuvahaastattelut kuten Parent Development Interview (PDI; Slade ym., 2004) antavat ammattilaisille keskeistä tietoa vanhemman ja lapsen suhteen ja lapsen kehityksen riskeistä ja suojaavista tekijöistä.

Vanhemman mielikuvariskien arviointi -koulutuspäivät tarjoavat osallistujille kattavasti ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa vanhempien mielikuvien keskeisistä ulottuvuuksista ja niiden arvioinnista. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan mielikuvien riskipiirteitä ja suojaavia tekijöitä PDI-haastattelusta tähän erityisesti kehitetyn arviointimenetelmän, ”Assessment of Representational Risk” (ARR) avulla.

Koulutuspäivien jälkeen osallistujilla on mahdollisuus suorittaa reliabiliteetti ARR-menetelmään arvioimalla itsenäisesti PDI-haastatteluja. Reliabiliteetin läpäiseminen takaa arviointiulottuvuuksien sisäistämisen omaksi kliiniseksi työkaluksi ja mahdollistaa ARR-välineen käytön myös tutkimustyössä. Koulutus on englanninkielinen.