valvontahoitotyö
Täydennyskoulutus

Valvontahoitotyön aakkoset

Valvontahoitotyön aakkoset

Vahvemmilla valmiuksilla vuodeosastotyöhön! Sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille suunnattu koulutus tarjoaa opiskelijalle keskeiset taidot valvontapotilaan yksilöllisestä hoitotyöstä.

Valvontahoitotyön aakkoset on tarkoitettu vuodeosastolla työskenteleville ja siitä kiinnostuneille terveysalan ammattilaisille. Sen tarjoaa valmiuksia muun muassa valvontapotilaan peruselintoimintojen tarkkailemiseen, kivunhoitoon ja ravitsemukseen. Koulutuksessa syvennytään myös valvontatyön eettisiin työskentelytapoihin ja valvontapotilaan tukemiseen kriisitilanteessa. Koulutus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä ja itsenäisestä työskentelystä. Se sisältää niin teoriaopetusta, toiminnallista harjoittelua kuin simulaatioitakin. 

Opintojen laajuus

8 op

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

1550 € (sis. ALV 24 %)

Järjestävä yksikkö

TAMK EDU

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Toteutusmuoto

Lähiopetus
Verkko-opinnot

Kuvaus

Opiskelija saa keskeiset taidot valvontapotilaan yksilöllisestä hoitotyöstä ja syventää aiempaa työssä ja koulutuksessa hankkimaansa osaamista.

Sisältö

  • Valvontapotilaan peruselintoimintojen tarkkailu ja tukeminen

ISBAR- raportointitapa
ABCDEF –protokolla
Hengitys 
Verenkierto
Tajunta
NEWS-pisteiden käyttö
Elvytys

  • Valvontapotilaan kivunhoito
  • Valvontapotilaan ravitsemus ja suoliston toimintaan liittyvä hoitotyö
  • Moniammatillinen yhteistyö ja eettisyys valvontahoitotyössä
  • Potilaan ja hänen perheensä tukeminen akuutin sairastumisen aiheuttamassa kriisissä

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille, jotka jo työskentelevät valvontahoitotyössä vuodeosastoilla tai ovat kiinnostuneita siitä.

Ohjelma

14.2.–10.5.2018

Lähipäivät 14.–5.2, 14.–15.3, 11.–12.4 ja 9.–10.5.2019.

Koulutus sisältää kahdeksan lähipäivää, joihin kuuluu teoriaopetusta, toiminnallista harjoittelua sekä simulaatio-opetusta Taitokeskuksessa. Opiskelu edellyttää omaa aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. 

Opetusjärjestelyt

Lähi- ja monimuoto-opetus. Koulutus ei sisällä harjoittelujaksoa sairaalassa. Valvontahoitotyöhön hakeutumista koulutusaikana suositellaan, jotta palkallisen työn kautta mahdollistuu se osaaminen, joka tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutetaan käytännön harjoittelun jaksoilla.

Valvontahoitotyön opintoihin kuuluu olennaisena osana kliinisten taitojen opiskelu. Kliinisiä taitoja opiskellaan ohjattuna taitopajoissa, jonka jälkeen osaamista laajennetaan simulaatioiden avulla. Simulaatio-oppiminen on yksi aktiivisen oppimisen menetelmä, jossa simuloidaan todellisuutta vastaavaa potilaan kokonaishoitotilannetta (case). Simulaatioilla opitaan yhtä aikaa sekä teknisiä eli hoitamiseen ja ei-teknisiä eli ryhmässä toimimiseen liittyviä taitoja. Valvontaosaston sairaanhoitajan vahva ammattitaito edellyttää sekä teknisten että ei-teknisten taitojen osaamista ja yhtäaikaista hallintaa.

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö, TAMK ja PSHP ottivat elokuussa 2016 käyttöön yhteisen kliinisten taitojen oppimisympäristön. Taitokeskus on varustettu kliinisten taitojen oppimistiloilla sekä korkean teknologian simulaatiotiloilla potilassimulaattoreiden avulla tapahtuvaan moniammatillisten ryhmien harjoittamiseen ja arviointiin. Opiskelijan käytössä ovat vaativan taito- oppimisen tarvitsemat tila-, laite-, henkilöstö- ja osaamisresurssit. 

Lisätietoa

Lisätietoja koulutuksesta

Anne-Marie Lehtonen, lehtori
p. 040 637 4971 | anne-marie.lehtonen@tuni.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen, asiakkuuspäällikkö
p. 040 829 0360  | sirpa.nurminen@tuni.fi

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja.