Tampereen yliopiston valintakokeet 2022

Tule opiskelemaan yhteishaku luentosali
Tällä sivulla listataan Tampereen yliopiston kevään 2022 valintakoeaikataulu.

 

VALINTAKOKEET 2022

Alla olevat tiedot koskevat koulutustemme valintakokeita. Mikäli kyse on pelkän maisteriohjelman valinnasta, tämä on mainittu erikseen. Huomaathan, että pääsääntöisesti valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

*Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat.

 

Hoitotiede

17.5.2022 klo 12–16

 

Filosofia

19.5.2022 klo 14 – 18

 

Lääketiede

24.5.2022 klo 9 – 14

 

Psykologia ja Logopedia

25.5.2022 klo 9 – 12

 

Venäjä, Kielten koulutus

25.5.2022 klo 9 – 13

 

Journalistiikka

25.5.2022 klo 14 – 18

 

VAKAVA

27.5.2022 klo 9 – 12

 

Bioteknologia (LuK+FM)

27.5.2022 klo 14 – 17

 

Kansanterveystiede

30.5.2022 klo 9 – 12

 

Suomen kieli, Kielten koulutus

30.5.2022 klo 10 – 14

 

Saksa, Kielten koulutus

30.5.2022 klo 14 – 18

 

Tietojenkäsittelytiede

30.5.2022 klo 14 – 18

 

Sosiaalityö

31.5.2022 klo 9 – 13

 

DI-valintakoe

31.5.2022 klo 10 – 14

 

Hallintotieteet

1.6.2022 klo 12 - 16

 

Mediatutkimus

2.6.2022 klo 10 – 14

 

Historia

2.6.2022 klo 14 -17

 

Politiikan tutkimus

3.6.2022 klo 9 - 13

 

* Viestintä

6.6.2022 Tietokoneella tehtävä (Zoom)

 

Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi

6.6.2022 klo 14 – 17

 

Kirjallisuustiede

6.6.2022 klo 14 – 18

 

* Arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeet

6. – 7.6.2022 klo 9 - 17

 

* Viestinnän maisteriohjelma

7.6.2022 Tietokoneella tehtävä (Zoom)

 

Kauppatiede

7.6.2022 klo 12 – 15

 

Pohjoismaiset kielet, Kielten koulutus

8.6.2022 Kielitaitokoe klo 9 - 12

9.6.2022 Haastatteluja klo 8-18 (ryhmä 1) 

10.6.2022 Haastatteluja klo 8-18 (ryhmä 2)

 

* Arkkitehtuurin matematiikan koe

8.6.2022 klo 9 – 12

 

Englanti, Kielten koulutus

8.6.2022 klo 13 - 17

 

Informaatiotutkimus

9.6.2022 klo 10 – 13

 

* VAKAVA soveltuvuuskoe

(Sama soveltuvuuskoe käytössä myös Yhteishaun korkeakouluopintoja suorittaneille -hakukohteessa hakeneille)

15.-17.6.2022

 

Huomaathan myös, että osan näyttöreiteistä valintaan kuuluu joko haastattelu tai tentti. Lisäksi tietojohtamisen DI-ohjelman osalta minimiehdot täyttävät hakijat haastatellaan. Avoimen väylän haun osalta, tarkistathan valintaperusteista kuuluuko valintaan haastattelu (pääasiassa haku tapahtuu kuitenkin avoimien yliopisto-opintojen perusteella). 

Tarkistathan tarkemmat valintakoeohjeet hakemasi koulutuksen hakukohteen valintaperusteista ja yleiset ohjeet sivulta:Tampereen yliopiston valintakokeet

Tarkemmat tiedot salijaosta Tampereen yliopiston osalta julkaistaan sivulla Salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä:Salijaot yliopiston valintakokeissa