Tampereen yliopiston valintakokeet 2021

Tule opiskelemaan yhteishaku luentosali
Tällä sivulla on listattu Tampereen yliopiston kevään 2021 valintakoeaikataulu.

KOULUTUSTEN VALINTAKOKEET 2021

Alla olevat tiedot koskevat koulutustemme valintakokeita. Mikäli kyse on pelkän maisteriohjelman valinnasta, tämä on mainittu valintakoesarakkeessa erikseen. Huomaathan, että pääsääntöisesti valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

*Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat.

Päivämäärä Kellonaika Valintakoe
    Teatterityö, katso nelivaiheisen valintakokeen aikataulut valintaperusteista.*

18.5.2021

klo 12–16 Hoitotiede

25.5.2021

klo 9–14 Lääketiede

26.5.2021

klo 9–12 Logopedia ja psykologia
klo 9–13 Venäjän kieli
klo 14–18 Journalistiikka

27.5.2021

klo 9–12 Kasvatustiede (VAKAVA, luokanopettaja ja varhaiskasvatus)
klo 14–17 Bioteknologia (LuK+FM)

28.5.2021

klo 10–14 Suomen kieli
klo 11–15 Kansanterveystiede
klo 14–18 Saksan kieli

31.5.2021

klo 14–18 Tietojenkäsittelytiede

1.6.2021

klo 9–13 Sosiaalityö
klo 10–14 DI-valintakoe (DIA-yhteisvalinta)

2.6.2021

klo 9–12 Elinikäinen oppiminen ja kasvatus
klo 14–18 Hallintotiede

3.6.2021

klo 10–14 Mediatutkimus 

4.6.2021

klo 9–13 Politiikan tutkimus 
klo 14–18 Filosofia
klo 14–17 Historia

7.6.2021

klo 14–17 Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi*
  Viestintä*

7.-8.6.2021

  Arkkitehtuuri (DIA-yhteisvalinta)*

8.6.2021

klo 12–15 Kauppatieteellinen ala 
klo 14–18 Kirjallisuustiede
  Viestinnän maisteriohjelma*

9.6.2021

klo 9–12 Pohjoismaiset kielet (kielitaitokoe)
klo 13–17 Englannin kieli
klo 14–17 Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen koe (DIA-yhteisvalinta)*
klo 9–12 Arkkitehtuurin matematiikan koe (DIA-yhteisvalinta)*

10.-11.6.2021

klo 8-18 Pohjoismaiset kielet (haastattelu)*

11.6.2021

klo 10–13 Informaatiotutkimus 

16.-18.6.2021

  Soveltuvuuskokeet *: Luokanopettaja, Varhaiskasvatus (myös 1000+ -hakukohde ja aiempia korkeakouluopintoja suorittaneiden hakukohde)

Huomaathan myös, että osan näyttöreiteistä valintaan kuuluu haastattelu. Lisäksi tietojohtamisen DI-ohjelman osalta minimiehdot täyttävät hakijat haastatellaan. Avoimen väylän haun osalta, tarkistathan valintaperusteista kuuluuko valintaan haastattelu (pääasiassa haku tapahtuu kuitenkin avoimien yliopisto-opintojen perusteella). 

Tarkistathan tarkemmat valintakoeohjeet hakemasi koulutuksen hakukohteen valintaperusteista ja yleiset ohjeet sivulta:Tampereen yliopiston valintakokeet

Tarkemmat tiedot salijaosta Tampereen yliopiston osalta julkaistaan sivulla Salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä: Salijaot yliopiston valintakokeissa

Huom. Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt. Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen. Seuraathan Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja Tampereen yliopiston valintakokeet-sivua