Hyppää pääsisältöön

Vakuutusakatemia

Tampereen yliopisto

Laajuus

3 opintopistettä

Toteutusaika

14.11.2022-2.12.2022

Hakuaika

1.6.2022-13.11.2022

Hinta

2150,00 € + 24 % alv (yht. 2666,00 €)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Johtaminen, hallinto ja talous

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opintojen taso

Muut opinnot

Näköalapaikka tulevaisuuden vakuutusliiketoimintaan

Koulutus käynnistyy 14.11.2022, otamme vielä mukaan osallistujia. Tule mukaan!

Vakuutusala on murroksessa: asiakaskäyttäytyminen, teknologiat, sääntely ja liiketoimintamallit uudistuvat. Toimialan kilpailutilanne ja -tapa muuttuu, kun myös muut kuin perinteiset vakuutustoimijat kiinnostuvat markkinasta. Murrokseen vastaaminen vaatii vakuutusyhtiöiltä uusia tapoja ajatella, tarkastella ympärillä olevia ilmiöitä sekä hallita muuttuvia toimintatapoja eheänä kokonaisuutena. Tulevaisuuteen tähtäävä vakuutusliiketoiminnan johtamis- ja asiantuntijaohjelma Vakuutusakatemia tarjoaa rakennusaineita tulevaisuuden liiketoiminnan kehitystyöhön.

Vakuutusakatemian perustana on tulevaisuusajattelu ja vakuutustoimialan kansainvälisten megatrendien tarkastelu. Koulutuksessa etsitään käytännön liiketoimintatason vastauksia toimialan keskeisiin suuriin kysymyksiin

  • miten kehitystrendit tunnistetaan ja miten niistä saadaan tietoa
  • mikä on pysyvää ja mikä muuttuu
  • miten kehitystrendeihin tulee reagoida, jotta voidaan rakentaa kannattavaa tulevaisuuden liiketoimintaa
  • miten asiakasarvoa luodaan kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa
  • miten murros vaikuttaa vakuutusyhtiöiden strategioihin?

Ainutlaatuista koulutusta vakuutusalalle

Suomessa ainoastaan Tampereen yliopistossa on mahdollista suorittaa tutkinto, jonka pääaineena on vakuutustiede. Vakuutuksen ja riskienhallinnan maisteriohjelma tuottaa akateemisesti koulutettuja yksityisen vakuutustoiminnan, sosiaalivakuutusjärjestelmän sekä riskienhallinnan asiantuntijoita.

Tähän maassamme ainutlaatuiseen opetustarjontaan perustuu myös Vakuutusakatemian koulutus. Vahva teoriapohja ja tuore tutkimustieto nivotaan osallistujien käytännön työhön. Siten varmistetaan uuden tiedon muuttaminen työssä sovellettaviksi taidoiksi ja toiminnan kehittämiseksi.

– Tämä uusi täydennyskoulutus on tehokas paketti, joka ei kuitenkaan vaadi pitempään ohjelmaan sitoutumista. Toivommekin osallistujia laajasti erilaisista toimijoista, kertoo vakuutustieteen professori, FT Lasse Koskinen.

– Koulutuksesta on suoraan hyötyä myös esimerkiksi ORSA-raportin eli yrityksen riski- ja vakavaraisuusarvioinnin tekoprosessissa, Koskinen jatkaa.

Lue Lasse Koskisen haastattelu Vakuutusakatemia-koulutuksesta.


HUOM! Koronatilanne voi vaikuttaa koulutuksen toteutustapaan. Koulutus pyritän järjestämään lähiopetuksena Tampereella ja koulutukseen liittyy verkostoitumisilta Tampereen uudella Nokia Arenalla. Tarvittaessa koulutus voidaan toteuttaa myös etäopetuksena.