Hyppää pääsisältöön
Koulutuksessa perehdymme dialogisuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen verkko-ohjaamisessa.

Vaikuttava yksilö- ja ryhmäohjaaminen verkossa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2 opintopistettä

Toteutusaika

8.3.2022-26.4.2022

Hakuaika

16.11.2021-15.2.2022

Hinta

390 € (sis. alv 24 %)

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Lisää dialogisuutta ja vuorovaikutusta verkko-ohjaamiseen!

Tässä koulutuksessa vahvistat omia yksilö- ja ryhmäohjaamisen taitojasi verkossa. Koulutuksessa perehdymme dialogisuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen verkko-ohjaamisessa. Lisäksi pääset kehittämään omaa ohjaajuuttasi turvallisessa ryhmässä.

Voiko verkossa olla vuorovaikutteista ohjaamista? Toistatko samoja fraaseja? Eikö vaikuttavuutta näy ohjauksen tuloksissa? Kaipaatko uusia ideoita ja ajatusten vaihtoa ohjaamisesta? Tarvitsetko uusia työkaluja ohjaamista rikastuttamaan? Haluatko varmempaa osaamista verkkovälitteiseen ohjaukseen? Tunnetko epävarmuutta etäohjauksesta? Miten ihmeessä motivoit ja innostat ryhmää verkossa?

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omia verkko-ohjaamisen taitojaan ja saada työkaluja omaan työhönsä nuorten ja aikuisten parissa.

Koulutuksessa toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi koulutuksen kehittämistehtävän avulla pääset paneutumaan työsi tai mielenkiintosi kannalta oleelliseen kehittämishaasteeseen. 

Koulutuksen tavoite: 

  • Opiskelija pääsee tarkastelemaan omia ohjaamistaitojaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan asiakastyössä
  • Opiskelija rakentaa ohjauksen teoriapohjaa itselleen
  • Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi ohjaustilanteen
  • Opiskelija osaa rakentaa uudenlaisia toimintamalleja työhönsä 

Opintojen rakenne ja toteutus:

1. osa: esitehtävä, oman ohjaamisen tarkastelu
2. osa: verkkopedagogiikkaan ja verkkotyökaluihin tutustuminen
3. osa: oman ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja toteutuksen videointi sekä itse- ja vertaisarviointi

Menetelminä: keskustelut, luennot, reflektointi, itsenäinen työskentely, tehtävät

Ajankohta:

Koulutus toteutetaan keväällä 2022 verkkototeutuksena. Koulutus sisältää neljä tapaamista verkossa (2 h / kerta), itsenäistä opiskelua ja välitapaamisia pienryhmän kanssa. 

Lähipäivät verkossa:

  • 8.3 klo 14-16
  • 15.3 klo 14-16
  • 7.4 klo 14-16
  • 26.4 klo 14-16