Erikoistumiskoulutus

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

Tule mukaan ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutukseen!

Tule mukaan rakentamaan alan asiantuntijaverkostoa! Koulutuksessa pääset kehittämään osaamistasi ja vaativan erityisen tuen käytäntöjä ammatillisen opetuksen kentällä.

Kaipaatko päivitettyä tietoa, taitoa ja välineitä erityisen tuen opetus- ja ohjaustehtäviin? Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksessa kehität ja syvennät ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Tavoitteena on laaja-alainen ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen asiantuntijuus, opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen ja alan kehittäminen laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.