Hyppää pääsisältöön

Vaativaa erityistä tukea - Oppilaan/opiskelijan toimijuus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3 op

Toteutusaika

15.9.2022-27.10.2022

Kampus

TAMK Pääkampus

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Organisation sub unit

Ammattipedagoginen TKI

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
"Risteytetään näkökulmia ja etsitään uusia, yllättäviäkin ratkaisuja yksilöllisesti räätälöidyille opiskelupoluille."

Koulutus toteutetaan osana Vaativaa erityistä tukea peruskoulussa ja toisella asteella -täydennyskoulutushanketta, jota hallinnoi JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Koulutuksen toteutus: 15.9. - 27.10.2022

 Koulutus tapahtuu verkossa. Toimintaympäristönä Teams-sovellus.

Koulutuksen sisältö:

Ennakkotehtävä: yhden sivun esittäytyminen, joka tallennetaan koulutuksen verkkosivulle – tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Torstaina 15.9.2022 klo 14-17 aloituswebinaari

  • Osallistujien esittäytymiset
  • Katariina Hakala: Kohteesta kumppaniksi. Opiskelijan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja aktiivinen osallistuminen yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelussa.
  • Tiina Rättilä: Kanssatutkimuksen mahdollisuudet marginaalisessa asemassa olevien nuorten osallisuuden ja osallistumisen edistämisessä - tutkijan ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro
  • Opiskelijoiden jakautuminen 4 hengen pienryhmiin ja tehtävän anto pienryhmille – esitellään oman oppilaitoksen HOJKS- ja HOKS-prosessi ja nostetaan esiin haasteita opiskelijan itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja aktiivisen osallistumisen toteutumiselle

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 4.-6.10. klo 14-17 pienryhmien tunnin ohjauskeskustelut – jokaisen ryhmän kanssa sovitaan tarkempi ajankohta

  • Keskustellaan pienryhmässä esiin nostetuista haasteista
  • Pienryhmä jaetaan pareiksi, jotka yhdessä työskennellen etsivät ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin ja valmistelevat loppuwebinaariin esityksen erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista
  • Torstaina 27.10.2022 klo 14-18 loppuwebinaari, esitellään ratkaisuja ja keskustellaan niistä. Tavoitteena on opiskelijan kanssa toteutettavien suunnittelukäytäntöjen mallintaminen opiskelijan henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuen toimijuutta, osallisuutta ja aktiivista osallistumista tukeviksi.

Kohderyhmä:  Vaativan erityisen tuen tehtävissä toimiva perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä heidän esihenkilönsä. 

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

 

Tutustu Vaativaa erityistä tukea -hankkeen muihin koulutuksiin: