Erikoistumiskoulutus

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella

Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus

Tämä työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus on luotu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Kevan ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa. Yhteistyökumppanit ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksen sisältöjen, rakenteen ja toteutuksen suunnitteluun, mikä varmistaa työelämän tarpeiden ja toiveiden huomioinnin koulutuksessa.

Koulutus koostuu viidestä (5) runkomoduulista, joissa on 10 lähikoulutuspäivää sekä 3-6 lähipäivästä koostuvasta integroidusta moduulista.

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai muutoin riittävät tiedot ja valmiudet omaaville henkilöille, joilla on työkokemusta julkisista palveluista ja niiden rajapinnasta. Työkokemus voi olla julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

lapin yliopiston, vaasan yliopiston sekä åbo akademin logot