ihmisiä neuvotteluhuoneessa
Erikoistumiskoulutus

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella

Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus

Kehity kunta- ja alueyhteisöjen palvelutoiminnan hallinnan ja kehittämisen asiantuntijaksi.

Koulutus koostuu viidestä (5) runkomoduulista, joissa on 10 lähikoulutuspäivää sekä 3-6 lähipäivästä koostuvasta integroidusta moduulista.

Työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus on luotu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Kevan ja Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry:n kanssa. Yhteistyökumppanit ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksen sisältöjen, rakenteen ja toteutuksen suunnitteluun, mikä varmistaa työelämän tarpeiden ja toiveiden huomioinnin koulutuksessa.

lapin yliopiston, vaasan yliopiston sekä åbo akademin logot

Olemme saaneet koulutusohjelman toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen. 


Ari-Veikko Anttiroikon bloggaus: Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen ydinalueet
"Paikallisten ja globaalien kehitysprosessien muutoksesta ja yhteenkietoutumisesta on keskusteltu jo vuosikymmenien ajan.
Kiihtyvä muutos on asettanut organisaatiot ja työyhteisöt sekä niiden johtamiskäytännöt uusien haasteiden eteen niin julkisessa hallinnossa kuin yrityksissä ja järjestöissäkin.

Seuraavassa asiaa tarkastellaan paikallis- ja aluetason julkisyhteisöjen ja erityisesti niiden palvelutehtävän toteuttamista edellyttävän osaamisen kannalta."
Lue bloggaus