Keski-ikäinen nainen puhuu ryhmälle ympärillään
Erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Keski-ikäinen nainen puhuu ryhmälle ympärillään

Kehitä ja syvennä uraohjauksen asiantuntijuuttasi

Erikoistumiskoulutus sopii kaikille uraohjausta työkseen tekeville.

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa pääset kehittämään omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi. Saat myös työkaluja arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Koulutus nivoi hienolla tavalla teoriaa käytäntöön. Pystyin soveltamaan koulutusta työssäni ja toisaalta pystyin ammentamaan työstäni opintoihin. Koulutus antoi sanoja tekemiselleni. Hahmotin paremmin miksi teen, kuten teen, tai missä voisin tehdä toisin.

Yksi tärkeimmistä anneista on ollut mahtava ammattilaisverkosto, joka koulutuksen aikana syntyi. Kun päivittäisessä tekemisessäni tulee tenkkapoo, "kilautan kavereille", jotka ovat aina hyviä, kiinnostuneita ja ennen kaikkea asiantuntevia sparraajia arjen tiimellyksessä.

– Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen alumni Tiina Nilsson

Lisää opetus- ja kasvatusalan koulutuksia: