Keski-ikäinen nainen puhuu ryhmälle ympärillään
Erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

500 € (alv 0 %)

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Koulutusala

Opetus ja kasvatus
Yhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Kehitä ja syvennä uraohjauksen asiantuntijuuttasi

Erikoistumiskoulutus sopii kaikille uraohjausta työkseen tekeville.

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa pääset kehittämään omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi. Saat myös työkaluja arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen, toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti muille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuin opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös em. oppilaitoksessa toimiva henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. 

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta:

Uraohjauksen perusta, 5 opintopistettä

  • Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
  • Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö, 15 opintopistettä

  • Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
  • Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
  • Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
  • Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote, 10 opintopistettä

  • Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
  • Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat sinun henkilökohtaiset kehittymistavoitteesi. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin. Ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat siis keskeisessä roolissa koulutuksessa.

Koulutus toteutetaan verkossa, etäopetuksena.

Ota yhteyttä

Koulutus nivoi hienolla tavalla teoriaa käytäntöön. Pystyin soveltamaan koulutusta työssäni ja toisaalta pystyin ammentamaan työstäni opintoihin. Koulutus antoi sanoja tekemiselleni. Hahmotin paremmin miksi teen, kuten teen, tai missä voisin tehdä toisin.

Yksi tärkeimmistä anneista on ollut mahtava ammattilaisverkosto, joka koulutuksen aikana syntyi. Kun päivittäisessä tekemisessäni tulee tenkkapoo, "kilautan kavereille", jotka ovat aina hyviä, kiinnostuneita ja ennen kaikkea asiantuntevia sparraajia arjen tiimellyksessä.

– Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen alumni Tiina Nilsson

Sinua saattavat myös kiinnostaa: