Hyppää pääsisältöön
Keski-ikäinen nainen puhuu ryhmälle ympärillään

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

13.3.2023-15.11.2023

Hakuaika

1.11.2022-14.12.2022

Hinta

1950 € (avl. 0 %)

Koulutusala

Opetus ja kasvatus
Yhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Kehitä ja syvennä uraohjauksen asiantuntijuuttasi

Tarjoamme vuonna 2023 erilliset koulutukset kahdelle eri kohderyhmälle:

1. Koulutus perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön sekä varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.  Tämä koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vain edellä mainitulle kohderyhmälle. Opiskelijamaksu on 500 € (alviton koulutuspalvelu). Haku tähän koulutukseen on päättynyt.

2. Koulutus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä kaikista muista taustaorganisaatioista tulevalle ohjaushenkilöstölle. Tämän koulutuksen toteutamme kokonaan maksullisena, koska tähän ei ole erillistä rahoitusta.  Koulutuksen hinta on 1 950 € (alviton koulutuspalvelu). Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille eri organisaatioista, kuten TE-hallinnosta, uraohjaspalveluja tarjoavista yrityksistä, korkeakouluista ja muista oppilaitoksista. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. Haku käynnissä 14.12. asti.

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa pääset kehittämään omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi. Saat myös työkaluja arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta:

Uraohjauksen perusta, 5 opintopistettä

  • Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
  • Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö, 15 opintopistettä

  • Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
  • Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
  • Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
  • Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote, 10 opintopistettä

  • Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
  • Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat sinun henkilökohtaiset kehittymistavoitteesi. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin. Ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat siis keskeisessä roolissa koulutuksessa.

Koulutus toteutetaan verkossa, etäopetuksena.

Tiina Nilsson työskentelemässä Tampereen ammattikorkeakoululla.

Koulutus nivoi hienolla tavalla teoriaa käytäntöön. Pystyin soveltamaan koulutusta työssäni ja toisaalta pystyin ammentamaan työstäni opintoihin. Koulutus antoi sanoja tekemiselleni. Hahmotin paremmin miksi teen, kuten teen, tai missä voisin tehdä toisin. Yksi tärkeimmistä anneista on ollut mahtava ammattilaisverkosto, joka koulutuksen aikana syntyi. Kun päivittäisessä tekemisessäni tulee tenkkapoo, "kilautan kavereille", jotka ovat aina hyviä, kiinnostuneita ja ennen kaikkea asiantuntevia sparraajia arjen tiimellyksessä. – Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen alumni Tiina Nilsson

Erilaisia ihmisiä.

Erikoistu eduksesi

Erikoistumiskoulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventyä tiettyyn asiantuntijuuden alueeseen.

Tarjous TAMKin alumneille

Tarjoamme TAMKin alumnirekisteriin kuuluville -10 % alennuksen erikoistumiskoulutuksen normaalihinnasta. Varmista kuuluvasi alumnirekisteriin ennen hakulomakkeen täyttöä. Mainitse hakulomakkeella, että olet oikeutettu alennukseen.