Hyppää pääsisältöön
Nainen tutkii näytettä mikroskoopilla.

Tutkimushoitajan täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

25 opintopistettä

Toteutusaika

3.11.2022 - 10/2023

Hakuaika

9.5.2022-9.10.2022

Hinta

3200,00 € + alv 24 %, verollinen hinta 3968 €

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Täydennä asiantuntijuuttasi tutkimushoitajana

Opinnot suoritettuasi sinulla on tutkimushoitajan tehtävissä tarvittava perusosaaminen, joka muodostuu tutkimusta ohjaavasta lainsäädännöstä ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja toimintatavoista, tutkimusnäytteiden laadukkaasta käsittelystä sekä tutkimusprosessin perusteista.

Opinnoissa saat osaamista myös terveyden tutkimuksen lähestymistavoista ja erilaisten tutkimusaineistojen erityispiirteistä. Tutkimushoitajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja yrityksissä, kuten lääketeollisuudessa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 

Tutkimushoitajan työ sisältää muun muassa tutkimuksen suunnittelua ja valmistelua, tutkittavien rekrytointia, tutkimusnäytteiden käsittelyä, tutkimusaineistojen hallintaa ja laadunvarmistusta.  

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen suoritettuasi

 • osaat soveltaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • hallitset tutkimusprosessin kulun ja keskeiset terveyden tutkimuksen lähestymistavat
 • hallitset rekisteritutkimuksen
 • osaat suunnitella ja toteuttaa aineistonhallintaa
 • osaat ottaa laadukkaita näytteitä

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen sisältö

Opinnot muodostuvat kuudesta 5 opintopisteen kokonaisuudesta ja opintojen taso vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) tason 7 oppimistuloksia.  

 • Tutkimusta ohjaavat lainsäädäntö ja muu ohjeistus, 5 op 
 • Tutkimusasetelmat terveyden tutkimuksessa, 5 op 
 • Näytteiden hallinta, 5 op 
 • Tutkimusaineistot ja niiden hallinta, 5 op  
 • Rekisteritutkimuksen menetelmät, 5 op  

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen kohderyhmä

Täydennyskoulutus on suunnattu terveysalan ammattilaisille; sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille (AMK tai opistoaste).

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen toteutus

Opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopiskelua, verkko-opetusta hyödyntäen.

Lähi- ja etäopetuspäivät syksyllä 2022:

 • 3.-4.11.2022 lähiopetus TAMK
 • 28.-30.11.2022 etäopetus

Loput päivät tarkentuvat lähempänä aloitusta.
Lähipäiviä on 8 joista osa pidetään etänä.

Kouluttajina toimivat TAMKin kouluttajat Sari Räisänen ja Eeva Liikanen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta antaa:

Sari Räisänen, Yliopettaja  
sari.raisanen [at] tuni.fi
p. 040 650 1430