Hyppää pääsisältöön
Nainen tutkii näytettä mikroskoopilla.

Tutkimushoitajan täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

25 opintopistettä

Toteutusaika

5.9.2023 - kevät 2024

Hakuaika

12.12.2022-13.8.2023

Hinta

3200,00 € + alv 24 %, verollinen hinta 3968 €

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Täydennä asiantuntijuuttasi tutkimushoitajana

Opinnot suoritettuasi sinulla on tutkimushoitajan tehtävissä tarvittava perusosaaminen, joka muodostuu tutkimusta ohjaavasta lainsäädännöstä ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja toimintatavoista, tutkimusnäytteiden laadukkaasta käsittelystä sekä tutkimusprosessin perusteista. Koulutus sopii työelämässä jo toimiville tutkimushoitajille sekä tehtävistä kiinnostuneille terveysalan ammattilaisille.

Opinnoissa saat osaamista myös terveyden tutkimuksen lähestymistavoista ja erilaisten tutkimusaineistojen erityispiirteistä. Tutkimushoitajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja yrityksissä, kuten lääketeollisuudessa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 

Tutkimushoitajan työ sisältää muun muassa tutkimuksen suunnittelua ja valmistelua, tutkittavien rekrytointia, tutkimusnäytteiden käsittelyä, tutkimusaineistojen hallintaa ja laadunvarmistusta.  

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tutkimushoitajan tehtävistä kiinnostuneille terveysalan ammattilaisille. Se sopii niin täydennyskoulutukseksi työelämässä toimiville tutkimushoitajille ja tutkimusassistenteille, kuin myös muille terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tutkimushoitajan työstä.

Hakijalta vaaditaan soveltuva terveysalan opisto- tai korkeakoulututkinto (esimerkiksi sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille). 

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen suoritettuasi

  • osaat soveltaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • hallitset tutkimusprosessin kulun ja keskeiset terveyden tutkimuksen lähestymistavat
  • hallitset rekisteritutkimuksen
  • osaat suunnitella ja toteuttaa aineistonhallintaa
  • osaat ottaa laadukkaita näytteitä

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen sisältö

Opinnot muodostuvat kuudesta 5 opintopisteen kokonaisuudesta ja opintojen taso vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) tason 7 oppimistuloksia.  

  • Tutkimusta ohjaavat lainsäädäntö ja muu ohjeistus, 5 op 
  • Tutkimusasetelmat terveyden tutkimuksessa, 5 op 
  • Näytteiden hallinta, 5 op 
  • Tutkimusaineistot ja niiden hallinta, 5 op  
  • Rekisteritutkimuksen menetelmät, 5 op  

Tutkimushoitajan täydennyskoulutuksen toteutus

Opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopiskelua (yht. 8 päivää), verkko-opetusta hyödyntäen.

5.-6.9.2023 (lähipäivät)
12.-13.9.2023 (etäpäivät)

Loput päivät täydentyvät myöhemmin.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat TAMKin kouluttajat Sari Räisänen ja Eeva Liikanen.