Piirretyt aivot, joissa kuvattuna vasemmalla loogisia asioita kuten sanoja ja kaavioita, sekä oikealla luovia asioita kuten erilaisia värejä ja kuvioita.
Täydennyskoulutus

Tuotejohtamisen asiantuntija

Maksutonta koulutusta tuotejohtamisen asiantuntijoille!

Tämä koulutuskokonaisuus on rakennettu vastaamaan nykyajan osaamistarpeisiin tunnistaen tuotekehityksen ja tuotehallinnan sidokset muihin yrityksen toimintoihin. Näin muodostuu pintaa syvemmälle menevä kokonaisuus tuotejohtamisen keskeisistä osaamisista.

Teollisuudessa tarvitaan juuri nyt uusia toimintatapoja ja osaamista - vanhat, tutut keinot eivät toimi kuten ennen. Kestävät ja kustannustehokkaat tuotteet eivät enää takaa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Toimintaympäristön ja teknologian kehitys muuttaa vauhdilla myös tuotekehityksen ja tuotehallinnan tehtäväkenttää sekä osaamistarpeita.

Koulutukseen hakeutuminen on päättynyt.

Suunnittelutyön ja tuotehallinnan arjessa on kriittisiä osaamistarpeita, joita digitalisaatio, kiertotalous ja tuotesuunnittelun monialaisuus ja -äänisyys paljastaa. Tuotteen ja tuotetarjonnan arvontuoton sekä muunneltavuuden hallinta tarjoavat nykyorganisaatiolle kilpailuedun tärkeimmät lähteet.

Tuotejohtamisen asiantuntija osaa luoda moderneja ratkaisuja näihin haasteisiin ja osaa vastata seuraaviin, liiketoiminnan kannalta kriittisiin kysymyksiin:

  1. Mitkä seikat tuottavat arvoa asiakkaille, meille ja meidän toimintaverkostolle tässä liiketoimintaympäristössä?
  2. Mihin mekanismeihin tuotteemme arvontuotto perustuu?
  3. Miten varmistetaan tuotteidemme kestävä kilpailuetu?
  4. Miten tuotteen ja tarjonnan kustannustehokkuutta ja arvontuottoa hallitaan käytännössä? 

Koulutuskokonaisuus on 30 opintopistettä ja teemaa lähestytään jokaisella opintojaksolla eri näkökulmasta. Kokonaisuudesta voi suorittaa tarvittaessa myös yksittäisiä opintojaksoja (5 op).

Koulutukseen voidaan ottaa 20-25 osallistujaa. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Olemme saaneet koulutusohjelman toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen.