Opiskelijat
Tutkinto-ohjelma

Tuotantotalous

Opiskelijat

Tuotantotalous kouluttaa menestyviä moniosaajia johtotehtäviin

Menestyvät yritykset ovat yhteiskunnan perusta, ja niiden keskeisissä tehtävissä tarvitaan ammattilaisia, joilla on vahvaa liiketoimintaosaamista ja valmiudet ymmärtää ja johtaa organisaatioita teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Tuotantotalous tarjoaa tavoitteellisen ja poikkitieteellisen reitin kansainvälisen liiketoiminnan monipuolisiin tehtäviin. Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta. Opit paitsi tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia yrityksen prosesseja, myös kehittämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaasi ja hyödyntämään sitä yritystoiminnan ongelmanratkaisussa. Samalla kartutat osaamistasi valitsemallasi tekniikan alueella ja kehität työurasi kannalta tärkeitä viestintätaitojasi mielenkiintoisten, usein yritysten kanssa yhteistyössä laadittujen harjoitustöiden parissa.

DI-tutkinnossa voit valintasi mukaan syventyä talouden ja liiketoiminnan hallintaan, tuotannon ja toimitusketjun hallintaan, teknologia- ja projektiliiketoimintaan tai myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tuotantotalouden diplomi-insinöörit ovat haluttuja työmarkkinoilla ja he työllistyvät erinomaisesti; vuonna 2017 valmistuneista 97% oli työpaikka valmistumishetkellä. Tuotantotalouden diplomi-insinöörit voivat työskennellä esimerkiksi projekti-, asiakas-, tai talouspäällikkönä, tuotannon- tai logistiikkasuunnittelijana, analyytikkona tai controllerina. Opinnot antavat hyvät eväät myös teknologiayrittäjyyteen.