Opiskelijat
Tutkinto-ohjelma

Tuotantotalous

Opiskelijat

Menestyvän yrityksen kehitys- ja johtotehtävissä tarvitaan vahvaa liiketoimintaosaamista

Monipuolinen ja haastava koulutus rakentaa kokonaisvaltaista näkemystä yritystoiminnasta.

Tuotantotalouden DI-opinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden laajentaa osaamista tiedoilla ja taidoilla, joita tarvitaan vaativissa yritysten johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Tuotantotalouden opinnot eivät rajaa työskentelymahdollisuuksia tiettyyn alaan, vaan tuotantotalouden diplomi-insinöörejä työskentelee hyvin erilaisissa organisaatioissa.

Tuotantotalouden DI-tutkintoon voi hakeutua, mikäli on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (tekniikan/luonnontieteiden kandidaatti tai AMK-insinööri). Mikäli opiskelijalla ei ole tuotantotalouden taustaa, alkuvaiheen opinnoissa keskitytään yritysten toiminnan ilmiöiden ja niiden taloudellisten vaikutusten ymmärtämiseen. Tuotantotalouden taustalla maisteriopintoihin hakeutuvat puolestaan laajentavat teknistä osaamistaan valitsemallaan alalla.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörit hallitsevat talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden kokonaisuuksia sekä osaavat ratkoa moniulotteisia yritystoiminnan ongelmia käytännössä. Opiskelija syventyy valintansa mukaan talouden ja liiketoiminnan hallintaan, tuotannon ja toimitusketjun hallintaan, teknologia- ja projektiliiketoimintaan tai myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tuotantotaloudesta valmistuneet pitävät alan parhaana puolena monipuolisen mutta haastavan koulutuksen luomaa kokonaisvaltaista näkemystä yritystoiminnasta. Opiskelijoiden mukaan tuotantotalous on ala, jota arvostetaan todella paljon yrityksissä.