Tulosten julkistaminen

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, missä aikataulussa eri hakujen opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan.

Yhteishaku

Korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa hakukohteiden tuloksia voidaan julkaista Opintopolussa eri aikoihin. Omien hakukohteiden tilannetta voi seurata Opintopolun Oma Opintopolku -palvelusta. Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ylimmästä hakukohteesta, johon pisteesi tai ansiosi riittävät. Valinnan tulos ei ole lopullinen ennen kuin kaikkien hakukohteiden tulokset on julkaistu tai sinut on hyväksytty korkeimpaan mahdolliseen hakutoiveeseesi.

Kaikkien hakukohteiden tulokset julkaistaan Opintopolku.fi:ssä

 • kevään yhteishaun osalta viimeistään 28.6.2019
 • syksyn yhteishaun osalta viimeistään 29.11.2019,

jonka jälkeen saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Sähköisessä tuloskirjeessä kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien yhteishaun hakukohteidesi osalta, sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi, katso ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja mahdollisesta todistusten toimittamisesta. Joissakin tapauksissa valinta voi olla ehdollinen, jolloin valinta vahvistetaan ja pääset ilmoittautumaan vasta ehdon täyttymisen jälkeen. Jos valintasi on ehdollinen, saat tarkempaa tietoa tulosten julkistamisen yhteydessä.

Huomaathan, että jos et tullut valituksi, voit ryhtyä opiskelemaan opintoja myös Avoimesta korkeakoulutarjonnasta.

Varasijat

Voit tarkistaa oman varasijatietosi Oma Opintopolku -palvelusta osoitteessa Opintopolku.fi. Jos sinut hyväksytään varasijalta, saat tiedon myös sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen. Varasijoille voidaan asettaa hakijoita, joiden koesuoritusta tai kokeen osasuoritusta ei ole erikseen hylätty ja he täyttävät mahdolliset muut valinnan kynnysehdot.  Osassa hakukohteista varasijoille asetettavien hakijoiden määrää on rajoitettu.

Pelkkään ylempään maisteri-/DI-tutkinnon hakukohteeseen (maisteriohjelmat) varasijoja ei pääsääntöisesti ole. YAMK-koulutuksissa varasijat ovat käytössä. Oman varasijatilanteesi voit tarkistaa myös ottamalla yhteyttä valintojen tulosten julkistamisen jälkeen sen korkeakoulun hakijapalveluihin, johon olet hakenut.

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä, jos paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. 

Huomaathan, että mikäli olet tullut hyväksytyksi yhteishaussa johonkin hakutoiveeseesi, voit olla varasijalla vain tätä ylempiin hakutoiveisiin. Varasijat perutaan siinä vaiheessa, kun hakukohteen kaikki opiskelupaikat on otettu sitovasti vastaan. Opintopolun valintasijoittelu päättyy kevään yhteishaussa 31.7.2019 ja syksyn yhteishaussa 17.12.2019, jolloin hakukohteiden täyttäminen viimeistään päättyy ja kaikki varasijat perutaan automaattisesti.

Siirtohaku

Kevään 2019 siirtohakujen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikille siirtohaussa hakeneille lähetetään sähköpostilla tiedote valinnan tuloksesta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tieto päivittyy myös Opintopolku.fi –sivun Oma Opintopolku –palveluun.

 

Avoimen väylän haku

Kevään 2019 avoimen väylän hakujen tulokset julkaistaan pääsääntöisesti 28.6.2019 mennessä. Kaikille hakeneille lähetetään sähköpostilla tiedote valinnan tuloksesta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tieto päivittyy myös Opintopolku.fi –sivun Oma Opintopolku –palveluun.

Katso mahdolliset poikkeukset oman hakukohteesi valintaperusteista.

Haku TAMKin englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin

TAMKin englanninkielisten tutkinto-ohjelmien erillishakujen (Direct Applications) tulokset julkaistiin 15.3.2019. Hakijoille toimitettiin opiskelijavalinnan tulokset sähköpostitse hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Hakijoita valitaan varasijoilta tarpeen mukaan aina 31.7.2019 asti.

TAMKilla on englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia myös kevään yhteishaussa. Näiden tutkinto-ohjelmien osalta julkaisuaikataulu on keväällä 2019 hyväksyttävien osalta seuraava:

 • Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 16.4.

 • Master of Culture and Arts, Master's Degree in Emerging Media 16.4.

 • Bachelor of Business Administration, International Business 7.5.

 • Bachelor of Engineering, Environmental Engineering 7.5.

 • Bachelor of Engineering, Software Engineering 7.5.

 • Bachelor of Health Care, Nursing 7.5.

Kaikkille yhteishaussa hakeneille lähtetään sähköpostitse linkki viralliselle tuloskirjeelle 28.6.2019. Riippuen hakijan yhteishaun hakutoiveista, hakija saattaa saada tuloksensa vasta tällöin. Tulokset päivittyvät myös Oma Opintopolkuun sitä mukaan kun niitä julkaistaan. Lisätietoja yläpuolella Yhteishaku-osiossa.

Haku Tampereen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin

Englanninkielisten maisteriohjelmien haun tulokset julkaistaan viimeistään 15.4.2019. Lisätietoja löydät englanninkielisiltä sivuiltamme.

Oikaisumenettely ja valintakokeiden näyttöpalvelu (TAMK)

Jos opiskelijavalinnassa, kokeesi arvostelussa tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä lukien. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, osoitettava TAMKin tutkintolautakunnalle ja toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella tamk@tuni.fi. Postitse toimitettavat oikaisut tulee postittaa osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, 33520 Tampere. Sekä sähköisesti että postitse toimitettavien oikaisuvaatimusten on oltava perillä TAMKissa määräaikaan mennessä.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
 • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee (jos käytössä valintakoe)
 • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan

Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä mahdollisesti haluaa vedota. Katso mahdolliset tarkemmat tiedot kunkin hakukohteen valintaperusteista.

Valintakokeiden näyttöpalvelu

Yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakouluun hakeneiden on mahdollista tutustua omaan valintakokeeseensa 14 vuorokauden ajan ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien. Valintakokeista on myös mahdollista saada palautetta. Hakukohdekohtaiset palauteajat ja yhteystahot julkaistaan tällä sivulla tulosten julkaisun yhteydessä.

Tarkemmat tiedot menettelystä sekä mahdolliset poikkeukset lisätään tälle sivulle ennen tulosten julkistamisajankohtaa.

Oikaisumenettely ja valintakokeiden näyttöpalvelu (Tampereen yliopisto)

Jos opiskelijavalinnassa, kokeesi arvostelussa tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä lukien. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, osoitettava asianomaiselle tiedekunnalle ja toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä ensisijaisesti skannattuna sähköisesti osoitteella tau@tuni.fi. Postitse toimitettavat oikaisut tulee postittaa osoitteella Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, 33100 Tampere, päätalon infopiste, avoinna ark. klo 8-15). Sekä sähköisesti että postitse toimitettavien oikaisuvaatimusten on oltava perillä Tampereen yliopistossa määräaikaan mennessä. Otsikoi sähköpostisi tai kirjoita kirjekuoreen "Opiskelijavalinnan oikaisuvaatimus".

Mahdolliset poikkeukset on ilmoitettu hakukohteen valintaperusteissa.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
 • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee (jos käytössä valintakoe)
 • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan

Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä mahdollisesti haluaa vedota. Katso mahdolliset tarkemmat tiedot kunkin hakukohteen valintaperusteista.

Valintakokeiden näyttöpalvelu

Yhteishaussa Tampereen yliopistoon hakeneiden on mahdollista tutustua omiin valintakoepapereihinsa 14 vuorokauden ajan ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien. Omat koevastaukset on myös mahdollista pyytää toimitettavan maksua vastaan.

Tarkemmat tiedot menettelystä sekä mahdolliset poikkeukset lisätään tälle sivulle ennen tulosten julkistamisajankohtaa.