Täydennyskoulutus

Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle

Opintojen laajuus

3 op

Toteutusaika

alkaa to 20.1.2022 klo 15.00-17.00

Koulutusala

Opetus ja kasvatus
Koulutus tarjoaa uutta yhteistä ymmärrystä ja verkostoja eri oppilaitosmuotojen toimijoille nivelvaiheiden sujuvien siirtyminen toteutumiseen.

Koulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolkua kohti omaa uraa. Koulutuksessa kehitetään eri siirtymävaiheiden tukimalleja. Koulutus lisää peruskoulun opinto-ohjaajien tietoisuutta oppimisen tukitoimista toisella asteella sekä selkeyttää siirtymävaiheen toimijoiden työnjakoa. Ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille koulutus tarjoaa roolien ja tehtävien jäsennystä sekä yhteistyön vahvistumista.

Sisältö:

  • tulevaisuuden työelämätaidot
  • yksilölliset tuen tarpeet, vahvuudet ja valmiudet urasuunnittelussa
  • uramahdollisuudet
  • tuettu ja ohjattu siirtymävaihe
  • tuen muodot ja suunnitelmallinen erityinen tuki eri oppilaitosmuodoissa, ml. TUVA
  • alueelliset järjestämismallit

Kohderyhmä:

Perusopetuksen, valmentavan koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Aikataulu: to 20.1.2022 klo 15.00-17.00, ti 1.2.2022 klo 15.00-17.00, to 17.2.2022 klo 15.00-17.00

Toteutus Zoomissa

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.