Hyppää pääsisältöön

TRIPEDA - Laatua ja osaamista pedagogiseen suunnitteluun

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

op

Toteutusaika

28.1.2022-11.11.2022

Organisation sub unit

Ammatillinen opettajankoulutus

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Opetustapa

Verkko-opinnot
Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vanhassa murroksessa, joka edellyttää työelämälähtöistä ja monimuotoista koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista.

Kolme opettajakorkeakoulua starttaa pe 28.1.2022 uudenlainen toteutus opetuksen ja oppimisen pedagogisen suunnittelun vahvistamiseksi. Koulutuksessa hyödynnetään uudenlaisia verkko-oppimisen innovaatioita bootcamp-malliin perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Koulutuksessa saat vahvistusta oman opetuksen tutkimusperustaiseen vahvistamiseen seuraavien teemojen osalta:

1. Pedagogisesta suunnittelusta osaamisen soveltamiseen käytännössä, 5 op

2. Osaamistavoitteet ja osaaminen näkyväksi digitaalisissa ympäristöissä, 5 op

3. Ohjauksen ja oppimisen osaamisperusteiset tukirakenteet, 5 op

Voit osallistua yhteen tai useampaan koulutusosioon.

Tavoite

Koulutusten tavoitteena on nostaa osallistujien pedagogista suunnitteluosaamista huomioiden erityisesti

1. osaamistavoitteet, osaamisen näkyväksi tekeminen ja oppimistulokset

2. monimuotoiset oppimisympäristöt sekä

3. oppimisen ja ohjauksen osaamisperusteiset tukirakenteet.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, kehittämistehtävissä toimivat sekä vapaan sivistystyön kouluttajat.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.