Hyppää pääsisältöön

TOMU - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tampereen ammattikorkeakoulu
Päivitä oppilaitosjohtamisen osaamisesi vastaamaan tämän hetkisiin oppilaitoksen tavoitteisiin ja tarpeisiin!

Hankkeella vahvistetaan oppilaitosjohtamisen osaamista muuttuneessa toimintaympäristössä. Osallistuja kehittää koulutuksen ja osallistujaverkoston tarjoaman tuen avulla oppilaitosjohtamista siten, että se vastaa aiempaa paremmin oppilaitoksen tavoitteiden ja päivittäisen toiminnan tarpeisiin sekä edistää henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia.

Toteutustapa:

Hankkeessa toteutetaan kolme osiota à 3 op, joista osallistuja voi suorittaa yhden tai kaksi tai joista hän voi rakentaa 9 op:n laajuisen johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Toiminta toteutuu osin verkossa, osin lähiopetuksena tai kokonaan verkossa tilanteen mukaan. Tehtävänannot ja aineistot jaetaan verkko-oppimisalustalla, jolla ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta hankkeen ajan. Koulutuksessa hyödynnetään osallistavia ja aktivoivia digitaalisia menetelmiä ja työkaluja. Koulutuksissa hyödynnetään keskinäistä verkostoitumista ja asiantuntijuuden luottamuksellista jakamista.

Osiot: 

  • Ennakoiva ja reagoiva muutosjohtaminen 3 op
  • Johtaja tulevaisuuden oppimisympäristöjen ja koulutuksen kehittäjänä 3 op
  • Viestintä muuttuvassa toimintaympäristössä 3  op

Koulutusosiot