Hyppää pääsisältöön

Tietoturva, tietosuoja, tiedon turvallisuus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3 op

Toteutusaika

6.9.2022-3.11.2022

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Opetustapa

Verkko-opinnot
Koulutuksen digitalisaation myötä opettaja on yhä useammin tekemisissä tietoturvallisuuden kanssa. Enää ei pohdita ainoastaan sitä, saako internetissä olevaa videota näyttää opiskelijoille. Mitä ovat tietoturva, tietosuoja ja tiedon turvallisuus opettajan työssä?

Kohderyhmä: Perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Kustannukset: Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa DIGITA-hanketta ja kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle maksutonta.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:
Tässä osiossa tarkastellaan tiedon käyttöä opetuksessa tietosuojan ja tiedon turvallisuuden näkökulmasta. Käydään läpi keskeisimmät käsitteet ja niiden erot sekä pohditaan opettajan roolia tietoturvallisen tiedon tuottajana ja jakajana. Parannetaan modernin informaatioyhteiskunnan vaatimusten mukaista opettajan tasavertaisuuden edistämisen osaamista myös tiedon käyttämisen kannalta.

Koulutuksen toteutus verkossa:   
Osio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävänä autenttisena casena. Oppimisympäristönä käytetään TAMKin Moodlea ja Zoomia.


Aikataulu:
• Aloituswebinaari ti 6.9.2022, klo 13–16
• Väliwebinaari ke 5.10.2022, klo 13–16
• Päätöswebinaari ti 3.11.2022, klo 13–16

Kouluttajat: Mikko Turunen ja Leena Katto, TAMK

Ilmoittautuminen

Tutustu myös muihin koulutusosioihin:

Koulutukset ovat osa Digitaalisuus tasa-arvon ja tasavertaisuuden edistäjänä, DIGITA -hanketta.