Tietojohtaminen
Täydennyskoulutus

Tietojohtamisen ja data-analytiikan asiantuntija

Tietojohtamisen ja data-analytiikan asiantuntija

Tietojohtamisosaaminen on monessa organisaatiossa vielä sirpaleista ja liian pinnallista. Koulutus tarjoaa kattavat perustiedot yrityksen johtamiseen tiedolla sekä käsityksen data-analytiikan mahdollisuuksista kerätä jalostettua informaatiota päätöksenteon tueksi.

Maailma pyörii entistä enemmän tiedon ympärillä. Toimintaympäristö ja asiakkaiden käyttäytyminen ovat jatkuvassa muutoksessa. Päätöksiä tehdään aiempaa enemmän dataan ja sen analysointiin perustuen. Yrityksen kilpailukyky voi olla kiinni oikeasta ja oikea-aikaisesta reagoimisesta markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Tiedon kerääminen, sen analysointi ja sen pohjalta tapahtuva päätöksenteko edellyttävät osaamista datatieteestä, data- ja informaatioanalytiikasta sekä liiketoimintatiedon menetelmistä ja työkaluista.

Opintojen tavoitekesto

10 kk

Opintojen laajuus

30 op

Kampus

Hervannan kampus

Kaupunki

Lähiopetuksen ajankohta

Ilta

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Koulutus alkaa marraskuussa 2018. Opinnoissa on kesätauko. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa, koska lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ilta-aikaan. Koulutus on sivutoimista opiskelua, sillä opintoja kertyy alle 5 op/kk.

Sisältöteemat

  • Tietojohtamisen perusteet
  • Tietohallinto ja sen johtaminen
  • Liiketoimintatiedon hallinta
  • Johdanto datatieteeseen
  • Data- ja informaatioanalytiikka
  • Datan ja informaation hallinta
  • Kehittämistyö
  • Työllistymistä edistävät opinnot

Luennot, ryhmätehtävät, yksilöharjoituksia, oppimispäiväkirja sekä ohjattu hackathon-työskentely.

Kohderyhmä

Koulutukseen valitaan 20 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa hakijaa, joilla on taustalla korkeakoulututkinto. Työkokemusta on hyvä olla tietotekniikan hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Tärkeintä on motivaatio oppia uusia lähestymistapoja sekä työkaluja entistä parempaan tiedon hyödyntämiseen.

Lisätietoa

Kouluttajina toimivat Pasi Hellsten, Jussi Myllärniemi, Jukka Huhtamäki,  Ilona Ilvonen sekä Emma Partanen.

Mari Vuolle, mari.vuolle@tuni.fi, p. 040 771 0009

Näin haet

Hakuaika on päättynyt. Koulutukseen hakeneille on lähetetty tieto valinnasta 19.11.2018.