Opiskelijat
Tutkinto-ohjelma

Tietojohtaminen

Opiskelijat

Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa

Tietojohtamisen diplomi-insinöörien osaamista arvostetaan työmarkkinoilla - valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

Tieto on yritysten ja julkisten organisaatioiden keskeinen resurssi. Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Sen takaavat digitalisaatio ja sen tuomat uudet mahdollisuudet, kuten Internet of Things ja data-analytiikka.

Tietojohtamisen tutkinnosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketalouden työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä. Valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

Tietohallinnon kehitys- ja johtotehtävät tai data-analyytikko ovat esimerkkejä teknisesti suuntautuneen tietojohtajan työkentästä. Liikkeenjohdollisesti suuntautunut tietojohtamisen DI puolestaan kehittää esimerkiksi yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan tai tietotyön johtamisen käytäntöjä. Liikenteen ja logistiikan valinneet työllistyvät esimerkiksi logistiikan kehitystehtäviin tai liikennesuunnittelun ammattilaisiksi.

Tietojohtamisen DI-tutkinnossa voit oman mielenkiinnon mukaan valita syventymisesi:

  • Tiedon ja osaamisen hallinta
  • Tietojärjestelmien johtaminen
  • Liikenne, logistiikka ja informaatio

Lisäksi voit jatkaa joko informaatioanalytiikkaan tai tuote-ja prosessitiedon hallintaan tai vaihtoehtoisesti laajentaa osaamistasi jollain muulla teknisellä kokonaisuudella. Mahdolliset täydentävät opinnot saa sijoittaa tutkintoon, täydentävät opinnot riippuvat pohjatutkinnosta ja sisältävät tyypillisesti matematiikkaa, tietotekniikka ja tietojohtamisen peruskursseja.