Ammatillinen opettajankoulutus

Tiedon saavutettavuuden työkalupakki

Opintojen laajuus

3 op

Toteutusaika

-

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus
Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka tärkeää on varmistaa tiedon saavutettavuus ja käytettävyys? Opetuksen saavutettavuus auttaa ehkäisemään monia opetuksen ja ohjauksen haasteita ja siitä hyötyvät erityisryhmien lisäksi kaikki oppijat. Saavutettavan verkko-opetuksen keskeisiä osa-alueita ovat tekninen saavutettavuus, sisällön ymmärrettävyys ja pedagoginen laatu. Tämän koulutuksen jälkeen osaat laatia selkeitä ja saavutettavia oppimisen aineistoja.

Kohderyhmä: Perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa DIGITA-hanketta ja kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle maksutonta. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt:
• Saavutettavuusdirektiivin keskeiset vaatimukset ja toteutustavat opettajan työssä
• Saavutettavuuden edistämisen tekniikat materiaalin tuottamisessa, mukaan lukien tekstitys, tekstistä puheeksi teknologia

Koulutuksen toteutus verkossa:   
Osio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävänä autenttisena casena. Tehtävän sisältö valitaan omaan työhön liittyvästä aineistosta. Osaamisen syventämiseksi käytetään itsearviointia sekä vertais- ja asiantuntijapalautetta. Oppimisympäristönä käytetään TAMKin Moodlea ja Zoomia.

Aikataulu keväällä 2022:  
•  Aloituswebinaari 17.3.2022, klo 13.00–16.00
•  Väliwebinaari 5.4.2022, klo 13.00–16.00
•  Päätöswebinaari 4.5.2022, klo 13.00–16.00

Ilmoittautuminen

Kouluttajat: Marja Keränen ja Mikko Turunen, TAMK