Täydennyskoulutus

Tiedolla johtaminen sote-alan muutoksessa

Täydennyskoulutuksen käytyäsi tunnistat toimintaympäristön muutoksen tuottamat kehittämistarpeet ja tunnistat toimintaympäristön erilaisten toimijoiden roolin muutoksessa. Tiedät muutosjohtamisen perusteet ja mallit sekä ymmärrät tiedon merkityksen muutoksen johtamisessa. Lisäksi osaat analysoida tietoa ihmisten, hallinnon ja tekniikan näkökulmasta ja hyödyntää tätä oman toiminnan ja organisaation kehittämisessä.

Koulutuksessa käsitellään erilaisia toimintamalleja muutoksen johtamisessa, tiedolla johtamista muutostilanteessa ja organisaation muutoskulttuurin kehittämistä. Tarkastelussa on itsetuntemus ja itseohjautuvuuden rooli muutoksessa sekä ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen muutoksen keskellä.

Koulutusryhmään osallistuvat myös maisterivaiheen opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet lisäämään osaamistaan muutoksen johtamisesta ja tietoperustaisesta kehittämisestä sote-alalla.


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen täydennyskoulutuksen toteuttamista varten.