Täydennyskoulutus

Terveystiedon monilukutaito ja sähköinen ylioppilaskoe (TERMOS)

Terveystiedon monilukutaito ja sähköinen ylioppilaskoe (TERMOS)

Oletko terveystiedon opettaja ja kiinnostunut kehittämään ammattitaitoasi? TERMOS-koulutuksesta saat välineitä, joilla voit auttaa lukiolaisia valmistautumaan terveystiedon ylioppilaskokeen monilukutaitoa vaativiin tehtäviin. Koulutus lisää myös valmiuksiasi sensitiivisten aiheiden käsittelyyn terveystiedon oppitunneilla.

TERMOS-koulutuksen käynyt opettaja osaa toteuttaa monimuotoisten aineistojen analyysiharjoituksia, jotka kytkeytyvät ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Koulutus lisää valmiuksia soveltaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen keinoja terveystiedon oppiaineelle ominaisten sensitiivisten aiheiden käsittelyyn ja turvallisen ryhmän rakentamiseen. Koulutus antaa myös valmiuksia kehittää opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta erilaisissa opetustilanteissa.

Käsiteltävät teemat ovat terveystiedon monilukutaito, terveystiedon medialukutaito ja media-analyysi, terveysviestintä ja terveystaju sekä terveystiedon opettajan vuorovaikutustaidot. Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä ja opinnot kestävät noin puoli vuotta.

TERMOS on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujille maksutonta.
 

Opintojen tavoitekesto

6 kuukautta

Opintojen laajuus

4 opintopistettä

Toteutusaika

Ryhmä 1: 2.11.2018–5.4.2019, ­Ryhmä 2: 9.11.2018–12.4.2019

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Hinta

0 €

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kuvaus

TERMOS-koulutuksen käynyt opettaja osaa toteuttaa monimuotoisten aineistojen analyysiharjoituksia. Harjoitukset kytkeytyvät ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun ja auttavat lukiolaisia valmistautumaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Koulutus antaa myös valmiuksia soveltaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen keinoja terveystiedon oppiaineelle ominaisten sensitiivisten aiheiden käsittelyyn, turvallisen ryhmän rakentamiseen sekä opettajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen erilaisissa opetustilanteissa.

Sisältö

Koulutus koostuu seuraavista sisältöalueista:

• Terveystiedon monilukutaito
• Terveystiedon medialukutaito
• Terveysviestintä ja terveystaju
• Terveystiedon opettajan vuorovaikutustaidot

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lukion terveystiedon opettajille.

Opetusjärjestelyt

Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää sekä etäopiskelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Lisätietoa

Kouluttajat:
• Terveyssosiologian professori Piia Jallinoja
• Mediatutkija Mikko Hautakangas
• Terveyden edistämisen dosentti Pirjo Lindfors
• Terveysviestinnän tutkija Maija Peltola Tampereen yliopistosta.

Ota yhteyttä: suunnittelija Satu Seppä, satu.seppa@uta.fi, 040 190 4131

Maksuehto

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta ja siten osallistujille maksutonta.

Näin haet

Hakuaika on päättynyt.