Koiranputkia
Täydennyskoulutus

Terveys- ja sosiaalialan viestintä

Maksutonta koulutusta terveys- ja sosiaalialan viestintään!

Täydennyskoulutuksen käytyäsi tunnet viestinnän määritelmät ja merkitykset, viestinnän keinot ja mallit erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, toimintaympäristöissä ja päätöksenteon tasoilla. Lisäksi tunnistat viestinnän erityispiirteitä ja haasteita moniammatillisissa ympäristöissä.