Teollisuusrobotiikka ja tuotantotalous robotit.
Täydennyskoulutus

Teollisuusrobotiikka ja tuotantoautomaatio

Teollisuusrobotiikka ja tuotantotalous robotit.
Digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen pohjautuvat älykkäät kone- ja tuotantojärjestelmät lisäävät teollisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja. Tällä hetkellä teollisuudessa korostuu vaatimus yhä paremmasta laadusta ja robotisoinnilla voidaan vastata näihin tiukentuviin laatuvaatimuksiin. Robotiikan osaajilla on työelämässä kova kysyntä, sillä robotiikan osaamista tarvitsevat niin teollisuusyritykset kuin kasvavat startupit.

Tarjoamme kattavan paketin tuotantoautomaation, järjestelmäsuunnittelun, teollisuusrobotiikan sekä ihminen ja robotti -yhteistyön teollisista sovelluksista. Vahva yhteys työelämään ja alan yrityksiin varmistetaan tekemällä useita projekteja sekä harjoitustöitä yhteistyöyrityksille koulutuksen aikana.

Koulutus perustuu vahvaan robotiikkaosaamiseen ja vastaa suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten osaamistarpeeseen.


Olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tämän koulutuksen järjestämiseen.

Ilman tuota koulutusta en olisi nykyisessä työtehtävässä, jossa joudun päivittäin olemaan robottien kanssa tekemisissä. Koulutuksen myötä sain todella hyvät perustiedot ja pystyn mm. arvioimaan ja kyseenalaistamaan erilaisista ratkaisuista ovatko ne oikeasti käyttökelpoisia.
Lue Jani Holopaisen tarina: Uuden oppimisen nälkä kasvaa oppiessa

Yhteistyössä

Olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tämän koulutuksen järjestämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö