Teollisuusrobotiikka ja tuotantotalous robotit
Täydennyskoulutus

Teollisuusrobotiikka ja tuotantoautomaatio

Teollisuusrobotiikka ja tuotantoautomaatio

Digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen pohjautuvat älykkäät kone- ja tuotantojärjestelmät lisäävät teollisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja. Tällä hetkellä teollisuudessa korostuu vaatimus yhä paremmasta laadusta ja robotisoinnilla voidaan vastata näihin tiukentuviin laatuvaatimuksiin. Robotiikan osaajilla on työelämässä kova kysyntä, sillä robotiikan osaamista tarvitsevat niin teollisuusyritykset kuin kasvavat startupit.

Tarjoamme kattavan paketin tuotantoautomaation, järjestelmäsuunnittelun, teollisuusrobotiikan sekä ihminen ja robotti -yhteistyön teollisista sovelluksista. Vahva yhteys työelämään ja alan yrityksiin varmistetaan tekemällä useita projekteja sekä harjoitustöitä yhteistyöyrityksille koulutuksen aikana.

Koulutus perustuu vahvaan robotiikkaosaamiseen ja vastaa suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten osaamistarpeeseen.

Opintojen tavoitekesto

10 kk

Opintojen laajuus

30 op

Toteutusaika

15.1.2019 - 12/2019

Kampus

Hervannan kampus

Kaupunki

Hae viimeistään

Lähiopetuksen ajankohta

Ilta

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Lähiopetus alkaa tammikuussa 2019 viikolla 3, ja opetusta on 1-2 arki-iltana/viikko klo 16.30 - 19.30. Lähiopetus järjestetään Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella. Koulutus päättyy joulukuussa 2019 ja opinnoissa on kesätauko. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa, koska lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ilta-aikaan. Koulutus on sivutoimista opiskelua, sillä opintoja kertyy alle 5op/kk.

Sisältöteemat

  • Digital Manufacturing
  • Production Automation Planning
  • Collaborative Robotics
  • Virtual Comissioning of Robot Systems
  • Production Automation Exercises
  • Machine Vision
  • Ohjaus oman osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen

Luento-opetuksen lisäksi koulutus sisältää paljon harjoituksia ja hands-on työskentelyä, etätehtäviä, vierailuja, workshopeja sekä harjoitustöitä yrityksille.

Kohderyhmä

Koulutukseen valitaan 20 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa teknisten alojen insinööriä (erityisesti kone- ja tuotantotekniikka, automaatio tai muulta soveltuvalta alalta).

Osallistujilla on hyvä olla työkokemusta suomalaisen valmistavan teollisuuden kappaletavaratuotannosta tai kiinnostusta edetä valmistavan teollisuuden robotiikan tehtäviin. Robotiikan ja tuotantoautomaation perusosaaminen katsotaan eduksi. Painotamme osallistujavalinnassa hakijan motivaatiota oppia uutta ja syventää robotiikan osaamista. Odotamme hakijoilta myös riittävää suomen ja englannin kielen taitoa opetukseen osallistumiseksi. Opetus järjestetään pääosin suomeksi, mutta osa kurssimateriaaleista sekä opetuksesta on englanninkielistä.

Opetusjärjestelyt

Kouluttajina toimivat Tampereen teknillisen yliopiston kone- ja tuotantotekniikan asiantuntijat: Accociate Professor Minna Lanz, projektipäällikkö Jyrki Latokartano, yliopistotutkija Eeva Järvenpää ja yliopisto-opettaja Niko Siltala sekä muita asiantuntijoita.

Lisätietoa

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Mari Vuolle, puh. 040 771 0009mari.vuolle@tuni.fi.

Maksuehto

Koulutukseen valituille henkilöille koulutus on maksuton. Olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tähän hankkeeseen.