Laboratorio
Tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen

Laboratorio

Haluatko ratkaista tulevaisuuden haasteita tieteessä, tekniikassa ja teollisuudessa?

Hanki valmiudet toimia uutta kehittävissä ympäristöissä, joissa ei ole valmiita insinööritieteiden ratkaisuja.

Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot antavat vahvan matematiikan, fysiikan ja kemian pohjan, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia urapolkuja. Tiede, teknologia ja teollisuus tarvitsevat luonnontieteiden osaajia ratkomaan eteen tulevia haasteita. Syvällinen osaaminen näillä tieteenaloilla mahdollistaa toimimisen uutta kehittävissä ympäristöissä, joissa ei ole valmiita insinööritieteiden ratkaisuja.

Tutkinto koostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta sekä kaksivuotisesta teknis-luonnontieteellisestä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Teknis-luonnontieteellisen ohjelman opiskelija voi erikoistua matematiikkaan, kemiaan tai teknilliseen fysiikkaan. Vahvaa luonnontieteellistä pohjaa suositellaan täydentämään jonkin insinööritieteen opinnoilla.

Opintojen jälkeen monet jatkavat tutkimuksen parissa tai toimivat esimerkiksi tuotekehitysinsinööreinä tai data-analyytikkoina teollisuudessa, matemaatikkoina vakuutusyhtiöissä tai pankeissa, tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yrittäjinä tekemässä tämän päivän kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa. Hervannan kampuksella on loistava mahdollisuus päästä jo opintojen aikana työskentelemään tutkimusryhmiin. Lisäksi tutkinnon sisällä on mahdollista suorittaa matemaattisten aineiden opettajan pätevyys.

Tervetuloa rentoon yhteisöömme Hervannan kampukselle!