Main Image
Tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Main Image

Haluatko ratkaista tulevaisuuden haasteita tieteessä, tekniikassa ja teollisuudessa?

Hanki valmiudet toimia haastavien ongelmien ratkaisijana luovassa tutkimus- ja kehitystyössä.

Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot antavat vahvan matematiikan, fysiikan ja kemian pohjan, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia urapolkuja. Tiede, teknologia ja teollisuus tarvitsevat luonnontieteiden osaajia ratkomaan eteen tulevia haasteita. Syvällinen osaaminen näillä tieteenaloilla mahdollistaa toimimisen uutta kehittävissä ympäristöissä, joissa ei ole olemassa valmiita insinööritieteiden ratkaisuja.

Tutkinto koostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta sekä kaksivuotisesta teknis-luonnontieteellisestä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Teknis-luonnontieteellisen ohjelman opiskelija voi erikoistua matematiikkaan, kemiaan tai teknilliseen fysiikkaan. Vahvaa luonnontieteellistä pohjaa suositellaan täydentämään jonkin insinööritieteen opinnoilla. Opintojen alusta lähtien on mahdollista tutustua laboratorioiden kansainväliseen kärkitutkimukseen ja hakeutua tutkimusryhmiin harjoittelijaksi tai kesätyöntekijäksi.

Opintojen jälkeen monet jatkavat tutkimuksen parissa tohtoriopiskelijoina tähtäimenään akateeminen ura tai toimivat esimerkiksi tuotekehitysinsinööreinä, data-analyytikkoina tai matemaatikkoina yritysmaailmassa. Jotkut lähtevät teknologiayrittäjiksi tekemään tämän päivän kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa. Tutkinnon sisällä on mahdollista suorittaa myös matemaattisten aineiden opettajan pätevyys.

Tervetuloa innokkaaseen opiskelu- ja tutkimusyhteisöömme Hervannan kampukselle!