Opiskelijat
Tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen

Opiskelijat

Haluatko ratkaista tulevaisuuden haasteita tieteessä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa?

Kiinnostaako toiminta uutta kehittävissä ympäristöissä, joissa ei ole valmiita insinööritieteiden ratkaisuja?

Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot antavat vahvan matematiikan, fysiikan ja kemian pohjan, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia urapolkuja. Tiede, teknologia ja teollisuus tarvitsevat luonnontieteiden osaajia ratkomaan eteen tulevia haasteita. Syvällinen osaaminen näillä tieteenaloilla mahdollistaa toimimisen uutta kehittävissä ympäristöissä, joissa ei ole valmiita insinööritieteiden ratkaisuja.

Teknis-luonnontieteelliselle DI-tutkinnolle soveltuva pohjatutkinto on tekniikan kandidaatti (TkK), luonnontieteiden kandidaatti (LuK) tai soveltuvan alan (matematiikka, kemia, fysiikka, teknillinen fysiikka) yliopistollinen korkeakoulututkinto.

Kaikille pakollisia yhteisiä opintoja ei ole, joten omat valinnat muokkaavat tutkinnon yksilölliseksi. Teknis-luonnontieteellisen ohjelman opiskelija voi erikoistua kemiaan, matematiikkaan tai teknilliseen fysiikkaan. Vahvaa luonnontieteellistä pohjaa suositellaan täydentämään jonkin insinööritieteen opinnoilla.

Opintojen jälkeen monet valmistuneista jatkavat tutkimuksen parissa tai toimivat esimerkiksi tuotekehitysinsinööreinä tai data-analyytikkoina teollisuudessa, matemaatikkoina vakuutusyhtiöissä ja pankeissa, tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yrittäjinä tekemässä tämän päivän kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa. Monet työskentelevät jo opintojensa aikana yliopiston tutkimusryhmissä.

Tervetuloa rentoon yhteisöömme Hervannan kampukselle!