Näyttelijä
Tutkinto-ohjelma

Teatterityön maisteriohjelma

Kehity monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimiva maailmankansalainen.

Teatterityön maisteriopintojen aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen.

Maisterin opintojen lähtökohtana on teatterityön tutkinto-ohjelman kandidaatin opintojen aikana tai muissa soveltuvissa opinnoissa syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana.

Päämääränä on kehittyminen taiteellisesti ja taidollisesti monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi.