Hyppää pääsisältöön
Näyttelijä

Teatterityön maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Kehity monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimiva maailmankansalainen.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Teatteritaiteen maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Teatterityön maisteriopintojen aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen.

Maisterin opintojen lähtökohtana on teatterityön tutkinto-ohjelman kandidaatin opintojen aikana tai muissa soveltuvissa opinnoissa syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana.

Päämääränä on kehittyminen taiteellisesti ja taidollisesti monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi.