ihmisiä rivissä

Psykoterapeuttikoulutukset

Järjestämme eri psykoterapiamenetelmien uuden asetuksen (VNA 1120/2010) mukaisia psykoterapeuttikoulutusohjelmia. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta jo valmiille psykoterapeuteille ja muille alan ammattilaisille.

Haussa nyt

Lue tarinoita

Terapeutin tie

"Oma työssä jaksaminen ja työn mielekkyys lisääntyvät, kun ammattitaito paranee – kun tiedät tehneesi asiakkaan hyväksi kaiken voitavasi."

Lue Lauri Parkkisen tarina

Tutkittua ja eettistä koulutusta eläinkouluttajille

Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutusohjelma luotiin täyttämään tyhjiö, joka yliopistopohjaisen eläinkoulutuksen tarjonnassa oli. 

Lue koko juttu: Tutkittua ja eettistä koulutusta eläinkouluttajille

Johtoryhmä

Psykoterapeuttikoulutusten toteutuksesta, kokonaislaadusta sekä valintaperusteista vastaa rehtorin asettama johtoryhmä, joka koostuu 6 jäsenestä, joista 3 ovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, 3 lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan nimeämiä.

Järjestämme ensisijaisesti lapsille ja nuorille, aikuisille ja perheille suunnattuja eri psykoterapiamenetelmien korkeatasoisia koulutusohjelmia.

Johtoryhmän jäsenet 2020-2023
Riittakerttu Kaltiala, professori, nuorisopsykiatria
Kaija Puura, professori, lastenpsykiatria
Johanna Ruusuvuori, professori, sosiaalipsykologia
Martti Tuomisto, professori, psykologia
Elina Vierikko, yliopistonlehtori, psykologia
Merja Viikki, professori, psykiatria

Johtoryhmän sihteerit:
Erja-Leena Järvenpää, suunnittelija
Maritta Harjunpää, suunnittelija

Ota yhteyttä

Psykoterapeuttikoulutuksia koskevat tiedustelut sähköpostitse psykoterapeuttikoulutus.tau [at] tuni.fi

Kiireellisiin koulutuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat suunnittelijat
Erja-Leena Järvenpää p. 050 320 9663
Katri Saarinen p. 050 437 2671
Maritta Harjunpää p. 050 599 4372

Hakukelpoisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Martti Tuomisto p. 050 351 8137