ihmisiä rivissä

Psykoterapeuttikoulutukset

Järjestämme eri psykoterapiamenetelmien uuden asetuksen (VNA 1120/2010) mukaisia psykoterapeuttikoulutusohjelmia. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta jo valmiille psykoterapeuteille ja muille alan ammattilaisille.

Psykoterapeutiksi opiskelu

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, joka perustuu psykologiseen teoreettiseen tietoon ja tieteellisesti tutkittuihin menetelmiin. Psykoterapeuttista hoitoa ja kuntoutusta annetaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän eri toimipaikoissa. Tavoitteena on auttaa yksilöitä ja perheitä, joilla on mielenterveyden häiriötä tai psyykkisiä ongelmia. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaalinen. Psykoterapia on sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteellista ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Psykoterapian tutkimus ja käytäntöjen kehittäminen on jatkuvaa. Suomessa keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä ovat psykoanalyyttiset, käyttäytymistieteelliset ja kognitiiviset terapiat sekä perhe- ja ryhmäterapiat ja näistä viitekehyksistä johdetut menetelmät ja sovellukset.

Psykoterapeutin työ edellyttää syvällistä ja monitieteistä osaamista. Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Psykoterapeuttikoulutusohjelmat muodostavat prosessimainen yhtenäisen opinto-ohjelman, jossa psykoterapian teorian ja menetelmien tuntemus sekä henkilökohtaisten taitojen ja oman elämänkokemuksen tuntemus kehittyvät vuorovaikutuksessa keskenään. Psykoterapeutiksi opiskellaan työn ohessa ja se edellyttää mm. omia hoidettavia potilaita opiskelun aikana. Psykoterapeuttikoulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta ja se rahoitetaan kurssimaksuin.

Haussa nyt

Ennakkotietoa tulevista koulutuksista:

  • Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeuttikoulutus käynnistyy syksyllä 2020

Tiedotamme tarkemmin alkuvuodesta. Seuraa sivujamme!

Lue tarinoita

Johtoryhmä

Psykoterapeuttikoulutusten toteutuksesta, kokonaislaadusta sekä valintaperusteista vastaa rehtorin asettama johtoryhmä, joka koostuu 6 jäsenestä, joista 3 ovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, 3 lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan nimeämiä. 

Järjestämme ensisijaisesti lapsille ja nuorille, aikuisille ja perheille suunnattuja eri psykoterapiamenetelmien korkeatasoisia koulutusohjelmia.

Johtoryhmän jäsenet 2019
Saija Helmi, yliopistonlehtori, psykologia
Riittakerttu Kaltiala-Heino, professori, nuorisopsykiatria
Kaija Puura, professori, lastenpsykiatria
Johanna Ruusuvuori, professori, sosiaalipsykologia
Martti Tuomisto, professori, psykologia
Merja Viikki, kliininen opettaja, psykiatria

Johtoryhmän sihteerit: Erja-Leena Järvenpää, suunnittelija ja Katri Saarinen, suunnittelija  

Ota yhteyttä

Psykoterapeuttikoulutuksia koskevat tiedustelut sähköpostitse psykoterapeuttikoulutus.tau@tuni.fi

Kiireellisiin koulutuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat suunnittelijat
Erja-Leena Järvenpää p. 050 320 9663
Katri Saarinen p. 050 437 2671
Maritta Harjunpää p. 050 599 4372

Hakukelpoisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Martti Tuomisto p. 050 351 8137