Tampereen yliopiston hakukohteet 2019

Teekkarilähettiläät
Tampereen yliopistossa keväällä 2019 haussa olevat hakukohteet.

Halutessasi voit tutustua tarjontaan myös koulutushaun avulla.

Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

  Kielten tutkinto-ohjelma

  Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

  Sähkötekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Teatterityön tutkinto-ohjelma, Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

  Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

  Tietotekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

   

  Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

  Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma, Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

  Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

  Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

   

  Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)

  Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

   

  Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)

  Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, Lääketieteen lisensiaatti

   

  Rakennetun ympäristön tiedekunta (BEN)

  Arkkitehtuuri, Tekniikan kandidaatti ja arkkitehti

  Rakennustekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

   

  Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)

  Automaatiotekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Konetekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Materiaalitekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Teknis-luonnontieteellinen, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Tietojohtaminen, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Tuotantotalous, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

  Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

   

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

  Filosofian tutkinto-ohjelma, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

  Historian tutkinto-ohjelma, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

  Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

  Logopedian tutkinto-ohjelma, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

  Psykologian tutkinto-ohjelma, Psykologian kandidaatti ja maisteri

  Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

  Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

  Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

   

  Ylemmät korkeakoulututkinnot 

   

  Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

  Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma, Filosofian maisteri

  Journalistiikan maisteriohjelma, Yhteiskuntatieteiden maisteri

  Kielten maisteriohjelma

  Matematiikan maisterikoulutus, Filosofian maisteri

  Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelma, Yhteiskuntatieteiden maisteri

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

  Puheviestinnän maisteriohjelma, Filosofian maisteri

  Sähkötekniikka, Diplomi-insinööri

  Teatterityön maisteriohjelma, Teatteritaiteen maisteri

  Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus, Filosofian maisteri

  Tietotekniikka, Diplomi-insinööri

  Visuaalisen journalismin maisteriohjelma, Yhteiskuntatieteiden maisteri

   

  Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

  Hallintotieteiden maisterikoulutus

  Kauppatieteiden maisterikoulutus

  Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

   

  Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)

  Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

   

  Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)

  Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan maisterikoulutus

   

  Rakennetun ympäristön tiedekunta (BEN)

  Arkkitehtuurin maisteriohjelma, Arkkitehti

  Rakennustekniikka, Diplomi-insinööri

   

  Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)

  Automaatiotekniikka, Diplomi-insinööri

  Konetekniikka, Diplomi-insinööri

  Materiaalitekniikka, Diplomi-insinööri

  Teknis-luonnontieteellinen, Diplomi-insinööri

  Tietojohtaminen, Diplomi-insinööri

  Tuotantotalous, Diplomi-insinööri

  Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Diplomi-insinööri

   

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

  Filosofian maisterikoulutus, Filosofian maisteri

  Historian maisterikoulutus, Filosofian maisteri

  Hoitotieteen maisterikoulutus

  Kansanterveystieteen maisterikoulutus, Terveystieteiden maisteri

  Kirjallisuustieteen maisterikoulutus, Filosofian maisteri

  Logopedian maisteriohjelma, Filosofian maisteri

  Psykologian maisterikoulutus, Psykologian maisteri

  Sosiaalityön maisterikoulutus, Yhteiskuntatieteiden maisteri

  Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Yhteiskuntatieteiden maisteri

  Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus

   

  Porin yksikön hakukohteet

   

  Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 

  Haku näihin kahteen ohjelmaan ainoastaan avoimen väylän haussa

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

  Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (Pori), Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

  Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma (Pori), Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

   

  Ylemmät korkeakoulututkinnot 

  Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)

  Johtaminen ja tietotekniikka (Pori), Diplomi-insinööri

   

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

   Sosiaalityön maisterikoulutus (Pori), Yhteiskuntatieteiden maisteri

   Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma (Pori), Yhteiskuntatieteiden maisteri

   Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus