Hyppää pääsisältöön

Taiteesta Voimaa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

5.6.2023-20.8.2023

Hakuaika

25.10.2022-14.5.2023

Hinta

430 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Opetus ja kasvatus
Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Opi käyttämään taidetta osana psykososiaalista asiakastyötä!

Taiteesta Voimaa -kurssi toimii innostavana johdantona kuvataiteen menetelmien hyödyntämiseen psykososiaalisessa asiakastyössä. Kurssille osallistujalla ei tarvitse olla erityistä taiteellista taustaa, kiinnostus taidemenetelmiä kohtaan riittää.

Kurssi sisältää teoriaa kuvataideterapeuttisten menetelmien perusperiaatteista sekä käytännön taideharjoituksia. Kurssin aikana opit myös reflektoimaan omaa taidetyöskentelyä. Kurssilla saat tietoutta erilaisista taidemateriaaleista ja tekniikoista, sekä mahdollisuuksista hyödyntää niitä itseilmaisun tukemisessa.

Kouluttajat:

Juuso Aalto, taideterapeuttisiin menetelmiin erikoistunut sosionomi ja

Virpi Viitala, TaM, kuvataiteilija, kuvataideopettaja, Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ohjaaja, Solution Focused Art®

Voit olla kouluttajiin yhteydessä sähköpostitse: taiteestavoimaa [at] gmail.com

Taiteesta Voimaa -koulutuksessa: 

 • opit ohjaamaan taidetyöskentelyhetken osana psykososiaalista asiakastyötä.
 • opit kohtaamaan asiakkaan tunteita, kokemuksia ja tarpeita taidetyöskentelyn avulla.
 • opit toiminaan ohjaajan roolissa asiakkaan kanssa käytävässä, taidetyöskentelyyn liittyvässä reflektiivisessä keskustelussa.
 • opit ymmärtämään taiteen vaikutuksia psykososiaalisessa työskentelyssä.
 • opit ymmärtämään ohjaajan vastuun taideterapeuttisessa työskentelyssä.

Taiteesta Voimaa -koulutuksen sisällöt: 

 • Luento: Kuvataideterapeuttisten menetelmien perusperiaatteet
 • Luento: Ohjaajan rooli ja taidetyöskentelyn rakenne
 • Perehdytys taideterapeuttisessa työskentelyssä yleisesti käytettyihin taidemateriaaleihin ja niiden käyttöön
 • Kuusi lyhyttä taidetyöskentelyyn virittelevää harjoitusta
 • Taideharjoitukset:
  • Mitä minulle kuuluu? – Kartta kehon tuntemuksista
  • Turvallinen tila
  • Tunteiden nelikenttä 
  • Savihahmo
  • Naamio
  • Toivenäkymät

Kurssilla opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kaikki luento- ja harjoitusmateriaalit ovat korkealaatuisina videotallenteina, joten opiskella voit missä ja milloin sinulle parhaiten sopii. Kurssiin sisältyy luentojen, taideharjoitusten ja reflektiivisen tekstin tuottamisen lisäksi portfoliotyöskentelyä sekä itse- ja vertaisarviointia. Lisäksi kurssiin sisältyy kolme vuorovaikutteista webinaaria.

Kurssin suoritusaika on 9 viikkoa. Aikaraamin sisällä saat aikatauluttaa oman opiskelutahtisi omaan arkeesi sopivaksi. 

Kukin osallistuja käyttää kurssilla omia taidetarvikkeitaan. Toimitamme opiskelijoille listan tarvittavista välineistä etukäteen.

Hyväksytysti suoritetusta kurssista saat 5 opintopistettä ja todistuksen. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista webinaareihin.

Taiteesta Voimaa -webinaarit:

1. Webinaari -  Aloitus 10.6.2023 (4h) 

Ensimmäisessä webinaarissa istahdamme yhdessä kurssiteemojen ja kurssilla opiskelun äärelle. Käymme läpi muun muassa kurssin sisältöä, esiin nousevia kysymyksiä, toiveita sekä odotuksia. Annamme vinkkejä liittyen taidemateriaaleihin ja taidetyöskentelyyn. Opastamme portfoliotyöskentelyyn joka voi johdattaa tekijänsä jopa prosessityöskentelyyn johon kuuluu aloitus, keskikohta ja lopetus. Päivän aikana tutustumme myös toisiimme ja pohdimme omia suhteita psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä kulttuurin ja taiteen merkitystä itselle. 

2. Webinaari - Terapeuttisen taidetyöskentelykokemuksen jakaminen 5.8.2023 (7h)

Päivän teemana on vuorovaikutus ja ryhmätyöskentelyn kokemus. Päivän aikana teemme kaksi ohjattua kuvallista harjoitusta, sekä harjoittelemme reflektiivistä keskustelua pienryhmässä. Kerromme omista, päivän aikana tuotetuista kuvista ryhmän muille jäsenille, ja vuorollamme pidämme keskustelua yllä esittämällä avoimia kysymyksiä kuvan jakajalle. 

3. Webinaari - Portfolioiden esittely ja lopetus 19.8.2023 (6h) 

Kurssin aikana on opittu reflektoimaan kuvallista työskentelyä, jakamaan sitä pienryhmässä sekä antamaan kirjallista vertaisarviointia toisen ihmisen kuvallisesta työstä. Nyt päätöswebinaarissa kaikki tämä osaaminen näytetään vielä kertaalleen, kun kokoonnumme yhteen esittelemään oman portfolion sekä antamaan voimauttavaa ja arvostettavaa vertaisarviointia toisillemme. 

Jokainen, joka tuo valmiin portfolion päätöswebinaariin, tulee suorittamaan kurssin hyväksytysti. Kouluttajat tekevät viimeisen tarkistuksen tarvittavasta sisällöstä ja merkinnän hyväksytystä kurssista päätöswebinaarin jälkeen. 

Kenelle Taiteesta Voimaa -koulutus sopii?

Taiteesta voimaa -koulutuksesta hyötyvät kaikki kasvatuksen, opetuksen, hoidon ja kuntoutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat käyttöönsä uusia, taiteen työkaluja, joita on helppo soveltaa kohtaamisiin asiakkaiden kanssa.  

Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi kuntouttavan toiminnan tueksi toimintaterapeuteille ja psykofyysisille fysioterapeuteille, ikäihmisten, vammaisten ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville, lastensuojeluun ja erityisopetukseen. 

Kurssille ovat tervetulleita myös kaikki taiteesta kiinnostuneet, jotka haluavat lisätä omaa itsetuntemustaan ja saada uusia keinoja esimerkiksi omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan. Et tarvitse kurssilla erityisiä taiteellisia kykyjä tai taidetaustaa.