Hyppää pääsisältöön

Taiteesta voimaa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

6.6.2022-6.8.2022

Hakuaika

4.5.2021-15.5.2022

Hinta

250 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Opetus ja kasvatus
Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Opi käyttämään taidetta osana psykososiaalista asiakastyötä!

Taiteesta Voimaa -kurssi toimii innostavana johdantona kuvataiteen menetelmien hyödyntämiseen psykososiaalisessa asiakastyössä. Kurssille osallistujalla ei tarvitse olla erityistä taiteellista taustaa, kiinnostus taidemenetelmiä kohtaan riittää.

Kurssi sisältää teoriaa kuvataideterapeuttisten menetelmien perusperiaatteista sekä käytännön taideharjoituksia. Kurssin aikana opit myös reflektoimaan omaa taidetyöskentelyä. Kurssilla saat tietoutta erilaisista taidemateriaaleista ja tekniikoista, sekä mahdollisuuksista hyödyntää niitä itseilmaisun tukemisessa.

Kouluttajat:

Juuso Aalto, taideterapeuttisiin menetelmiin erikoistunut sosionomi ja

Virpi Viitala, TaM, kuvataiteilija, kuvataideopettaja, Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ohjaaja, Solution Focused Art®

Voit olla kouluttajiin yhteydessä sähköpostitse: taiteestavoimaa [at] gmail.com

Taiteesta voimaa -koulutuksessa: 

 • opit ohjaamaan taidetyöskentelyhetken osana psykososiaalista asiakastyötä.
 • opit kohtaamaan asiakkaan tunteita, kokemuksia ja tarpeita taidetyöskentelyn avulla.
 • opit toiminaan ohjaajan roolissa asiakkaan kanssa käytävässä, taidetyöskentelyyn liittyvässä reflektiivisessä keskustelussa.
 • opit ymmärtämään taiteen vaikutuksia psykososiaalisessa työskentelyssä.
 • opit ymmärtämään ohjaajan vastuun taideterapeuttisessa työskentelyssä.

Taiteesta voimaa -koulutuksen sisällöt: 

 • Luento: Kuvataideterapeuttisten menetelmien perusperiaatteet
 • Luento: Ohjaajan rooli ja taidetyöskentelyn rakenne
 • Perehdytys taideterapeuttisessa työskentelyssä yleisesti käytettyihin taidemateriaaleihin ja niiden käyttöön
 • Kuusi lyhyttä taidetyöskentelyyn virittelevää harjoitusta
 • Taideharjoitukset:
  • Mitä minulle kuuluu? – Kartta kehon tuntemuksista
  • Turvallinen tila
  • Tunteiden nelikenttä 
  • Savihahmo
  • Naamio
  • Toivenäkymät

Kurssilla opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kaikki luento- ja harjoitusmateriaalit ovat korkealaatuisina videotallenteina, joten opiskella voit missä ja milloin sinulle parhaiten sopii. Kurssiin sisältyy luentojen, taideharjoitusten ja reflektiivisen tekstin tuottamisen lisäksi portfoliotyöskentelyä sekä itse- ja vertaisarviointia. Lisäksi kurssiin kuuluu yksi yhteinen webinaari.

Kurssin suoritusaika on 9 viikkoa. Aikaraamin sisällä saat aikatauluttaa oman opiskelutahtisi omaan arkeesi sopivaksi.

Kukin osallistuja käyttää kurssilla omia taidetarvikkeitaan. Toimitamme opiskelijoille listan tarvittavista välineistä etukäteen.

Saat kurssista 5 opintopistettä ja kurssitodistuksen.

Kenelle Taiteesta voimaa -koulutus sopii?

Taiteesta voimaa -koulutuksesta hyötyvät kaikki kasvatuksen, opetuksen, hoidon ja kuntoutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat käyttöönsä uusia, taiteen työkaluja, joita on helppo soveltaa kohtaamisiin asiakkaiden kanssa.  

Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi kuntouttavan toiminnan tueksi toimintaterapeuteille ja psykofyysisille fysioterapeuteille, ikäihmisten, vammaisten ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville, lastensuojeluun ja erityisopetukseen. 

Kurssille ovat tervetulleita myös kaikki taiteesta kiinnostuneet, jotka haluavat lisätä omaa itsetuntemustaan ja saada uusia keinoja esimerkiksi omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan. Et tarvitse kurssilla erityisiä taiteellisia kykyjä tai taidetaustaa.