Erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutuksella varmuutta syöpäpotilaan hoitotyöhön!

Syvennymme koulutuksessa muun muassa syöpäpotilaan hoidon kliiniseen erityisosaamiseen ja moniammatillisen yhteistyön edistämiseen kaikissa hoidon vaiheissa.

Syöpäpotilaan hoitotyön ja hoidon ohjauksen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa tätä osaamista.

Lisää erikoistumiskoulutuksia