sairaanhoitaja ja sydän
Täydennyskoulutus

Sydänhoitajakoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

2950 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule täydentämään osaamistasi sydänpotilaiden asiakaslähtöisestä ja moniammatillisesta hoidosta!

Ryhmä on täynnä, mutta voit vielä hakea varasijalle!

Sydänsairauksia sairastavien ihmisten määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä. Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy.

Lääketieteellisen hoidon, tutkimus- ja hoitoteknologian ja lääkehoidon sekä hoitotyön kehittymisen seurauksena potilaan hoitoaika sairaalassa on lyhentynyt. Tämä asettaa uusia haasteita hoitotyölle sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hoitoketjun eri vaiheissa.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät sydänsairaiden parissa.

Sydänhoitajakoulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdymme sydänpotilaan asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen hoitoon ja sen kehittämiseen.

 • Moniammatillinen tiimityöskentely
 • Hengityksen ja verenkierron anatomia ja fysiologia
 • Sydänsairaudet ja farmakologia
 • Sydänpotilaan hoito ja hoitotyö
  • Ensi- ja akuuttihoito
  • Valvonta- ja tehohoito
  • Kardiologinen hoitotyö
  • Sydänkirurgien hoitotyö
  • Potilaan ohjaus ja kuntoutuminen
  • Jatkohoito
 • Tulevaisuuden toimintamallit ja teknologian hyödyntäminen asiakastyössä
 • Kehittämistehtävä

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (op) ja se sisältää 21 lähipäivää. Lähipäivistä noin puolet pidetään etäluentoina.

Kevään 2022 päivät ovat:

13.–14.1.  (lähiopetus) 
17.–18.2.  (lähiopetus) 
17.–18.3.  (etäopetus) 
7.–8.4.  (etäopetus)
5.–6.5.  (etäopetus)
2.–3.6.  (lähiopetus) 

Ilmotamme syksyn 2022 koulutuspäivät myöhemmin. Myös syksyn opetus on osin etäopetusta, osin lähiopetusta.

Opiskelumenetelminä ovat aktivoivat lähi- ja etäluennot, taitopajat, simulaatiot, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu ja seminaarit.

Toteutamme koulutuksen yhdessä TAYS Sydänsairaalan kanssa. Kouluttajina on sekä Sydänsairaalan että TAMKin asiantuntijoita.

Lisätietoa koulutuksen sisällöistä:

Gitte Taulo
Lehtori, Terveys
gitte.taulo [at] tuni.fi | 050 556 0086

Nora Hakio
Lehtori, Terveys
gitte.taulo [at] tuni.fi | 040 637 4971

”Sydän on ihmisen moottori, jota ilman ei pärjää” – Lue Jenni Talman kokemuksia koulutuksesta!
Jennin opiskelijatarina

Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä TAYS Sydänsairaalan kanssa

Ota yhteyttä

Lisää hoitotyön täydennyskoulutuksia