Hyppää pääsisältöön

Suomen kielen taidon osoittaminen

Jos haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi. Suurimmassa osassa hakukohteissa edellytetään, että sinun on erikseen todennettava opintoja varten riittävä suomen kielen taitosi. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista. (Huom! Tampereen ammattikorkeakoulun hakukohteiden osalta mahdolliset kielitaitoon liittyvät vaatimukset löytyvät hakukohteiden valintaperusteista.)

Huom! Tälle sivulle päivitetään kevään 2023 hakua koskevat tiedot lokakuun loppuun mennessä.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen, jokin seuraavista

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä 
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
 • Korkeakoulututkinto suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä. 
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta: Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Suomen kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla (myös ilman suoritukseen liittyvän tutkinnon suorittamista):

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa, jokin seuraavista:
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan suomen kielen taidon olevan tasolla B2
 • Korkeakouluopinnot:
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

(Kielitaidon todentamistapoja päivitetty 18.1.2022)

Vaaditut liitteet

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaisella ylioppilastutkinnolla tai suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan ylioppilastutkinnon tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Tämä koskee myös keväällä 2022 tutkinnon/kokeen suorittavia.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla tai ylioppilastutkinnon kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Jos hakukeväänä valmistuva osoittaa kielitaitonsa valmistuvalla tutkinnollaan, lopullisen tutkintotodistuksen toimituspäivämäärät pätevät myös kielitaidon osoittamiseen (katso lopullisen tutkintotodistuksen tarkemmat päivämäärät sivulta Liitteet yhteishaussa). Näissäkin tapauksissa sinun tulee ladata jonkinlainen ennakkoarvio tai suoritusote lomakkeelle jo 6.4. takarajaan mennessä.

Jos haet opiskelijaksi siirtohaussa tai avoimen väylän haussa, tulee sinun ladata sinulta mahdollisesti vaadittava liite sähköiselle hakulomakkeelle viikko hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 23.5.2022 klo 15.00.

Muuta huomioitavaa

Huomaathan, että osassa hakukohteista saattaa lisäksi olla kieliin liittyviä hyväksymisen kynnysehtoja, joiden tulee täyttyä. Esimerkiksi kielten koulutuksissa voidaan vaatia kyseisen hakukohteen kielen kielitaidon osoittamista hakukohteesta riippuen. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista.