Lukioikäinen poika katsoo hymyillen kameraan. Vieressään rivissä opettajan ohjauksessa olevia henkilöitä.
Täydennyskoulutus

Space to think - lukion opoille uusi ohjausmalli

Tukea lukiolaisten opintojen ohjaukseen

Opiskelijoiden kiinnittymisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseksi on korkeakoulutuksessa viime vuosina kehitetty erilaisia ohjauskeinoja.

Yksi tällainen on Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksessa kehitetty Space to think -ohjausmalli, jossa nimensä mukaisesti järjestään opiskelijoille tila pysähtyä ohjatusti tarkastelemaan omaa opiskeluaan ja elämää laajemminkin.

Space to think -pilottihankkeessa opiskelijat ovat kokoontuneet ohjaajan kanssa kerran kuukaudessa kahden tunnin ajaksi käsittelemään opiskelun herättämiä autenttisia kysymyksiä. Kolmen vuodenpilotoinnin kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

”Arjen keskellä hyvä paikka pysähtyä kanssaopiskelijoiden kanssa ja pohtia mitä olemme oikein tehneet ja mikä on tuottanut ongelmia.”

Toimivaksi osoittautunutta ohjausmallia siirretään nyt lukioon, sillä tutkimusten mukaan jopa viidennes lukiolaisista on kokenut jonkinasteista uupumista opiskelujensa aikana, etenkin tytöt.

Tarjoammekin lukion opinto-ohjaajille mahdollisuutta hakeutua Space to think –ohjaukseen perehdyttävään täydennyskoulutukseen.