Tampereen yliopiston Arvo rakennuksen atrium
Täydennyskoulutus

Sote JOKO - Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tampereen yliopiston Arvo rakennuksen atrium

Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sote JOKO on monitieteinen ja -taustaisten johtajien täydennyskoulutusohjelma. Tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisen palvelujen johtamisen asiantuntijuutta ja siihen liittyvää kehittämisosaamista. Johtajan tulee ymmärtää oman johtajuuden ja organisaation johtamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluekosysteemin lähtökohtia niin, että kykenee analysoimaan ja uudistamaan omaa ja organisaation johtamista.

Ohjelma on kokonaisuutta rakentavaa ja visionääristä ajattelua kehittävää sekä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen pohjautuvaa ja työelämän tarpeeseen sovellettua.

Ole visionääri - Tarkenna tavoitteita - Hae muutoskykyä - Kehity vuorovaikutuksessa - Säilytä eettisyys

Näiden johtamistyön lähtökohtien varaan voidaan rakentaa tulevaisuuden asiakaslähtöistä, vaikuttavaa ja talouden huomioivaa johtajuutta. Perinteistä SotePD-johtamiskoulutusta uudistettiin muutama vuosi sitten ja palautteet ovat olleet hyviä.

Uudistettu Sote JOKO-johtamiskoulutus tarttuu aikaisempaa voimakkaammin sote-kentän muutoksiin ilmiöpohjalta ja tarjoaa tiiviissä kahdessa vuodessa hyvät lähtökohdat osallistujille kehittää omaa johtamistyötään entistä tuloksekkaammaksi ja palveluita asiakaslähtöisemmäksi. Ohjelman nimi ”Palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa” kuvaa myös johtajien tulevaisuuden haasteita. Meidän on kyettävä integroitumaan, uudistumaan ja uudistamaan.

Lue ohjelmaan osallistuneiden kokemuksia!