Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat keväällä 2021 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista ja sisällöistä eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen kuuden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Vuoden 2021 valintoja koskevat tiedot täydentyvät.

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen. Lue Unifin uutinen  aiheesta. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille. Tutustu turvallisuusohjeisiin.

Seuraathan Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja sen yliopiston valintakoesivuja, jossa osallistut kokeeseen (linkit ohjeisiin alempana tällä sivulle). Yliopistot päivittävät omille sivuilleen ajankohtaiset tiedot kevään valintakokeita koskien.

Sosiaalityön valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen opiskelijavalintasivustoilla.

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet.

Valintakoe 2021

Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 30.4.2021 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla. Linkki päivitetään tälle sivulle lähempänä julkaisuajankohtaa.

Sosiaalityön yhteinen valintakoe järjestetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 9.00 - 13.00.

Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus on sitova.

Valintakokeeseen on tultava ajoissa. Myöhästyneitä hakijoita EI oteta valintakokeeseen. Valintakokeessa edellytetään kasvomaskin käyttöä. Tutustu tarkempiin valintakoeohjeisiin sen yliopiston verkkosivuilta, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen osallistut.

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti Opintopolun hakulomakkeella.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriön vuoksi hakija tarvitsee tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot:

Yhteisvalintaan liittyvät kysymykset:

soc.opiskelu.tau [at] tuni.fi