Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Itä-SuomenJyväskylänLapinTampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen viiden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa. Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus on vuodesta 2017 alkaen ollut osana laaja-alaista sosiaalitieteiden kandiohjelmaa, joka on oma hakukohteensa eikä kuulu enää sosiaalityön valintayhteistyön piiriin.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yliopistojen omilla opiskelijavalintasivustoilla:

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet.

Sosiaalityön valinnan tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Vuoden 2019 valintaa koskevat tiedot päivitetään myöhemmin.

Valintakoe 2019

Kevään 2019 valintakokeen ajankohta on tiistai 21. toukokuuta klo 10.00-14.00. Sosiaalityön hakukohteistasi riippumatta voit osallistua kokeeseen missä tahansa valintayhteistyöhön osallistuvassa yliopistossa. Koepaikkakunta ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 23.4.2019 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla.  Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 23.4. klo 12.00). 

Hakukelpoisuus ja erivapauden hakeminen

Ks. hakukelpoisuus yliopistotutkintoon.

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutus­vaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee hakea erivapautta/oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, joka julkaistaan sivulla Hakukelpoisuus yliopistutkintoon vuoden 2018 aikana. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon hakuajan päättymiseen 3.4.2019 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita ja aikatauluja. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot löytyvät yliopistojen opiskelijavalintasivuilta:

Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Valintayhteistyöhön liittyvät kysymykset:

opintokoordinaattori Johanna Elo, p. 050 318 6385, soc-opintoneuvonta@uta.fi