Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat keväällä 2021 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista ja sisällöistä eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen kuuden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Vuoden 2021 valintoja koskevat tiedot täydentyvät.

Sosiaalityön valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen opiskelijavalintasivustoilla.

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet.

Valintakoe 2021

Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 30.4.2021 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla. Linkki päivitetään tälle sivulle lähempänä julkaisuajankohtaa.

Sosiaalityön yhteinen valintakoe järjestetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 9.00 - 13.00. Valintakokeen tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeen tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti Opintopolun  hakulomakkeella.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot päivitetään tälle sivulle ennen kevään 2021 hakuajan alkamista.

Yhteisvalintaan liittyvät kysymykset:

soc.opiskelu.tau [at] tuni.fi