Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, JyväskylänLapinTampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen kuuden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa. Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus on vuodesta 2017 alkaen ollut osana laaja-alaista sosiaalitieteiden kandiohjelmaa, mutta keväällä 2020 se on oma erillinen hakukohteensa ja mukana yhteisvalinnassa.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. 

Päivitys 8.7.2020

Sosiaalityön valinnan tulokset on julkaistu 

Muutoin opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020. Valintakokeiden näytöt alkavat tulosten julkistamisen jälkeen. Voit pyytää omia valintakoevastauksiasi nähtäväksi siitä yliopistosta, joka on ollut sinulla ylimpänä hakutoiveena sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteista. Ks. yliopistokohtaiset ohjeet:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

RecRight-haastattelun näyttöä voi pyytää Tampereen yliopiston hakijapalveluista sähköpostilla hakijapalvelut.tau [at] tuni.fi. Hakijalle toimitetaan linkki, jonka kautta oma haastattelu on nähtävissä 10 päivää.

Mallivastaukset ja pisteytysperusteet

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa, kokeesi arvostelussa tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä (15.7.2020) lukien. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Sosiaalityön yhteisvalinnassa oikaisut toimitetaan suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin osoitteella hakijapalvelut.tau [at] tuni.fi tai postitse Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto, pl. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohdetta koskevat oikaisut, jotka toimitetaan Itä-Suomen yliopistoon (ks. https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/oikaisumenettely/).

 

Päivitys 12.6.2020

Toisen vaiheen ohjeistus on lähetetty toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille 8.6.

Linkki sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoetehtäväsivulle avautuu klo 12. Jos valintakoetehtäväsivun kanssa ilmenee teknisiä ongelmia, valintakoemateriaaliin pääsee käsiksi varalinkin kautta. Myös varasivun linkki aukeaa vasta klo 12. 

Opintopolkutehtävään liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa ensisijaisesti Tampereen yliopiston hakijapalvelut, p. 0294 520 220. Numero on käytössä vain kokeen aikana. Kokeen sisältöä koskeviin kysymyksiin ei vastata.

RecRight-haastatteluun liittyvissä mahdollisisssa teknisissä kysymyksissä toimi seuraavasti:

A. Ole ensin yhteydessä RecRight-tukeen joko sähköpostitse support [at] recright.com tai chatissä klikkaamalla haastatteluohjelmassa näkyvää Apua-kuvaketta.

B. Jos RecRight-tuki ei saa ongelmaasi ratkaistua, liity videoyhteydellä sosiaalityön yhteisvalinnan zoom-kanavalle (auki kello 15.15-16.30): https://tuni.zoom.us/j/62229982836?pwd=ZmpselR2T1ZxY1hyVUdEd0FUZmYvdz09
Meeting ID: 622 2998 2836
Password: 969198

C. Jos pulma ei edelleenkään ratkea, niin soita: 050-328 6781/Jonna Laine tai 040-1909833/Leena Wilkman.

Päivitys 1.6.2020

Sosiaalityön ensimmäisen vaiheen kokeessa oli tänään 1428 osallistujaa. Toiseen vaiheeseen kutsutaan valintaperusteiden mukaisesti vähintään kolminkertainen määrä hakijoita valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden.

Toinen vaihe järjestetään etäkokeena pe 12.6. Koe perustuu valintakokeen 30.4. julkaistuun ennakkoaineistoon sekä kokeen yhteydessä jaettavaan aineistoon. Jotta sähköisen etäkokeen pystyy suorittamaan, hakijalla tulee olla käytössään tietokone, jossa on internet-yhteys, mikrofoni, kaiutin ja kamera.

Kutsu ja tarkemmat ohjeet toisen vaiheen kokeeseen lähetetään hakijan Opintopolussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 9.6. Myös kutsumatta jääneille ilmoitetaan asiasta.

Toisen vaiheen kokeeseen sisältyy kaksi osiota:
1) Opintopolkuun palautettava essee ja
2) esseen palauttamisen jälkeen RecRight - järjestelmässä tehtävä lyhyt haastattelu.
Molemmat osiot järjestetään samana päivänä 12.6.

Essee-tehtävä ja siihen liittyvä aineisto julkaistaan koepäivänä ennen kokeen alkua toiseen vaiheeseen valituille ilmoitettavassa osoitteessa. Essee-tehtävän koeaika on klo 12-14.

Haastattelu tapahtuu 15.15 – 16.15 välisenä aikana. Haastattelun yhteydessä hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Haastattelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, ja siinä arvioidaan hakijan valintakokeen ennakkoaineistoon ja essee-tehtävään perustuvaa osaamista.

Päivitys 29.5.2020

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen kutsut on lähetetty 28.5. Kokeen aikana sinulla saa olla käytössä 30.4. julkaistu ennakkomateriaali.

Tarkempi koeohjeistus on julkaistu Opintopolussa:
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/

Kokeen aikana hakijoille annetaan vain kokeeseen kirjautumista koskevaa tukea. Koesisältöä koskeviin kysymyksiin ei vastata.

Sosiaalityön toisen vaiheen kokeen tarkemmat tiedot päivitetään tälle sivulle ja yliopistojen valintaperustesivuille maanantain 1.6. aikana.

Päivitys 20.5.2020

Sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteissa valintakoevalinnan ensimmäinen vaihe on AMK-järjestelmässä tehtävä koe, joka järjestetään 1.6.2020 klo 10.15-11. Saat kutsun valintakokeeseen sähköpostitse Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen kolme päivää ennen valintakoetta. Ensimmäisen vaiheen kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tarkempi koeohjeistus on julkaistu Opintopolussa: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/
Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja toimi niiden mukaan.

Jos tulet valituksi sosiaalityön hakukohteeseen todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua kokeeseen. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Ensimmäisen vaiheen perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka järjestetään etäkokeena perjantaina 12.6. Toisen vaiheen kokeen tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen koepäivää sähköpostitse ja tällä sivulla.

Päivitys 30.4.2020

Koronaviruksen vuoksi muuttuneessa tilanteessa myös sosiaalityön yhteisvalinnan 2020 valintaperusteita on jouduttu muuttamaan. Valintaperusteet ovat edelleen yhtenevät kaikissa yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa, ja tehdyt muutokset koskevat lähinnä valintakokeen järjestämistä poikkeustilanteessa. Seuraavassa muutokset tiivistettynä.

Todistusvalinnan osuus sosiaalityön hakukohteissa

 • ei muutoksia

Ensikertalaisten kiintiöt

 • ei muutoksia

Valintakoe

Fyysisiä isoja valintakokeita yliopistojen tiloissa ma 1.6.2020 klo 10-14 ei järjestetä. Sosiaalityön valintakoevalinta on kaksivaiheinen ja etenee seuraavasti:

 • Kirjallinen etäkoe (vaihe 1) järjestetään ma 1.6. klo 10.15 – 11 (45 minuuttia). Vaiheeseen 1 voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat, ja siinä on kaksi osaa (osa a ja osa b). Koe perustuu 30.4.2020 Tampereen yliopiston sivuilla julkaistavaan ennakkomateriaaliin (linkki ennakkomateriaaliin Opintopolussa ja alempana tällä sivulla). Kokeeseen osallistuvilla on oltava käytössään tietokone ja internet-yhteys. Tarkempia ohjeita vaiheeseen 1 osallistumisesta myöhemmin.
 • Kirjallinen etäkoe toimii karsintana valinnan toiseen vaiheeseen (aineistokoe), johon kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Toinen vaihe järjestetään joko etäkokeena tai fyysisenä kokeena aikaisintaan viikon kuluttua ensimmäisestä vaiheesta ja sen kesto on kaksi tuntia. Koejärjestelyistä tiedotetaan hakijoita viimeistään kahta viikkoa ennen koetta. Hakijat kutsutaan erikseen vaiheeseen 2. Kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään hakijan Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Lopullinen valinta tehdään aineistokeen perusteella, eikä vaiheen 1 pisteitä lasketa hakijan kokonaispistemäärään. Tasapistetilanteessa kuitenkin huomioidaan tarvittaessa vaiheen 1 pisteet ja sen jälkeen tarvittaessa vielä vaiheen 1 osan a pisteet.

Pisteytys

 • todistusvalinnan pisteytykseen ei muutoksia
 • valintakokeen pisteytys:
  • vaihe 1 (kirjallinen etäkoe) max. 40 pistettä; tasapisteissä vaiheen 1 osan a pisteet ratkaisevat
  • vaihe 2 (aineistokoe) max. 30 pistettä; tasapisteissä ratkaisee ensisijaisesti vaiheen 1 pistemäärä, sen jälkeen tarvittaessa vaiheen 1 osan a pistemäärä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos olet hakenut yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja päätös ovat voimassa myös muuttuneilla valintaperusteilla. Yksilöllisenä järjestelynä myönnetty lisäaika suhteutetaan kuitenkin uuteen kokeen kestoon.

Jos muuttuneiden valintakoejärjestelyjen myötä ilmenee uudenlaisia tarpeita yksilöllisille järjestelyille, ota välittömästi yhteyttä siihen yliopistoon, josta hait yksilöllisiä järjestelyjä.

Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Muutetut valintaperusteet yliopistojen sivuilla

Kevään 2020 valintaperustemuutokset julkaistaan pääsääntöisesti yliopistojen omilla sivustoilla (pl. Lapin yliopisto), Opintopolussa ovat näkyvillä vanhat valintaperusteet. Ks. yliopistojen valintaperustesivut:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto (linkki vie Opintopolkuun, jossa muuttuneet valintaperusteet)

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet. Vuoden 2020 valintakokeen kysymykset ja pisteytysperusteet lisätään sivulle tulosten julkistamisen jälkeen.

Valintakoe 2020

Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 30.4.2020 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla.  Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 30.4.2020 klo 12.00).

Sosiaalityön valintakoevalintavalinta on kaksivaiheinen:

Kirjallinen etäkoe (vaihe 1) järjestetään ma 1.6. klo 10.15-11.00.

Valinnan toinen vaihe (aineistokoe) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kesto 2 tuntia. Koejärjestelyistä tiedotetaan viimeistään kahta viikkoa ennen koetta.

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti hakulomakkeella.

Erityisjärjestelyt/yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot löytyvät yliopistojen opiskelijavalintasivuilta:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Valintayhteistyöhön liittyvät kysymykset:

soc.opiskelu.tau [at] tuni.fi