Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Itä-SuomenJyväskylänLapinTampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen viiden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa. Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus on vuodesta 2017 alkaen ollut osana laaja-alaista sosiaalitieteiden kandiohjelmaa, joka on oma hakukohteensa eikä kuulu enää sosiaalityön valintayhteistyön piiriin.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yliopistojen omilla opiskelijavalintasivustoilla:

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Sosiaalityön valinnan tulosten julkistaminen 

Voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi ja niiden arvosteluun siinä yliopistossa, jossa osallistuit valintakokeeseen. Valintakokeiden näytöt alkavat tulosten julkistamisen jälkeen. Ks. yliopistokohtaiset ohjeet ja aikataulut:

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet/

Jyväskylän yliopisto

https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet

Lapin yliopisto

Omat valintakoevastaukset voi tilata soittamalla hakijapalveluihin p. 0404856583

Tampereen yliopisto

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tulosten-julkistaminen

Turun yliopisto

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tulokset/valintakoepyynt%C3%B6

 

Vuoden 2019 valintakokeen mallivastauksen löydät tästä.

 

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa, kokeesi arvostelussa tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä (28.6.) lukien. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava ja osoitettava sille yliopistolle ja tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Sosiaalityön yhteisvalinnan oikaisupyynnöt on toimitettava Tampereen yliopistoon määräpäivään klo 15.00 mennessä ensisijaisesti skannattuna sähköisesti osoitteella hakijapalvelut.tau@tuni.fi. Tiedostojen tulee olla asiakirjamuotoisia (esim. pdf tai docx). Postitse toimitettavat oikaisut tulee postittaa osoitteella Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, Päätalo, 33100 Tampere).

Sekä sähköisesti että postitse toimitettavien oikaisuvaatimusten on oltava perillä Tampereen yliopistossa määräaikaan mennessä. Otsikoi sähköpostisi tai kirjoita kirjekuoreen "Opiskelijavalinnan oikaisuvaatimus".

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää

  • henkilö- ja yhteystiedot
  • yliopisto ja hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
  • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee 
  • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan

Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä mahdollisesti haluaa vedota. 

--

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet.

Vuoden 2019 mallivastaus on julkaistu ylempänä tällä sivulla. 

 

Valintakoe 2019

Kevään 2019 valintakokeen ajankohta on tiistai 21. toukokuuta klo 10.00-14.00. Sosiaalityön hakukohteistasi riippumatta voit osallistua kokeeseen missä tahansa valintayhteistyöhön osallistuvassa yliopistossa. Koepaikkakunta ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 23.4.2019 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla.  Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 23.4. klo 12.00). 

Hakukelpoisuus ja erivapauden hakeminen

Ks. hakukelpoisuus yliopistotutkintoon.

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutus­vaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee hakea erivapautta/oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, joka julkaistaan sivulla Hakukelpoisuus yliopistutkintoon vuoden 2018 aikana. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon hakuajan päättymiseen 3.4.2019 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita ja aikatauluja. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot löytyvät yliopistojen opiskelijavalintasivuilta:

Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Valintayhteistyöhön liittyvät kysymykset:

opintokoordinaattori Johanna Elo, p. 050 318 6385, soc-opintoneuvonta@uta.fi