Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, JyväskylänLapinTampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen kuuden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa. Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus on vuodesta 2017 alkaen ollut osana laaja-alaista sosiaalitieteiden kandiohjelmaa, mutta keväällä 2020 se on oma erillinen hakukohteensa ja mukana yhteisvalinnassa.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yliopistojen omilla opiskelijavalintasivustoilla:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet.

Valintakoe 2020

Kevään 2020 valintakokeen ajankohta on maanantai 1. kesäkuuta klo 10.00-14.00. Sosiaalityön hakukohteistasi riippumatta voit osallistua kokeeseen missä tahansa valintayhteistyöhön osallistuvassa yliopistossa. Koepaikkakunta ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 30.4.2020 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla.  Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 30.4.2020 klo 12.00).

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti hakulomakkeella.

Erityisjärjestelyt/yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot löytyvät yliopistojen opiskelijavalintasivuilta:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Sosiaalityön valinnan tulosten julkistaminen 

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan 8.7.2020. Valintakokeiden näytöt alkavat tulosten julkistamisen jälkeen. Yliopistokohtaiset ohjeet ja aikataulut julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa, kokeesi arvostelussa tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä (8.7.2020) lukien. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Tarkemmat ohjeet julkaistaan myöhemmin.

Valintayhteistyöhön liittyvät kysymykset:

opintokoordinaattori Johanna Elo, p. 050 318 6385, soc.opiskelu.tau [at] tuni.fi .