Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat keväällä 2021 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Yliopistojen verkkosivuilta löytyy tietoa sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen painotuksista ja sisällöistä eri yliopistoissa.

Yhteisvalintaa koordinoi Tampereen yliopisto. Edellä mainittujen kuuden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin (kandidaatti + maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Vuoden 2021 valintoja koskevat tiedot täydentyvät.

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen. Lue Unifin uutinen  aiheesta. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille.

Seuraathan Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja sen yliopiston valintakoesivuja, jossa osallistut kokeeseen (linkit ohjeisiin alempana tällä sivulle). Yliopistot päivittävät omille sivuilleen ajankohtaiset tiedot kevään valintakokeita koskien.

Sosiaalityön valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen opiskelijavalintasivustoilla.

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Ks. sosiaalityön vanhojen valintakokeiden pisteytysperusteet.

Valintakoe 2021

Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 30.4.2021 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla. Ennakkomateriaaliin pääset tästä linkistä (linkki avautuu 30.4.2021 klo 12.00).

Sosiaalityön yhteinen valintakoe järjestetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 9.00 - 13.00.

Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus on sitova.

Valintakokeeseen on tultava ajoissa. Myöhästyneitä hakijoita EI oteta valintakokeeseen. Valintakokeessa edellytetään kasvomaskin käyttöä. Tutustu tarkempiin valintakoeohjeisiin sen yliopiston verkkosivuilta, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen osallistut.

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti Opintopolun hakulomakkeella.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriön vuoksi hakija tarvitsee tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa.

Yliopistokohtaiset ohjeet, erityisjärjestelyjen hakulomakkeet ja yhteystiedot:

Valinnan tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien välisenä aikana siinä yliopistossa, jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Ks. yliopistokohtaiset ohjeet:

Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö käsitellään kaikissa niissä yliopistoissa, joiden sosiaalityön hakukohteisiin hakija on hakenut. Oikaisupyyntö toimitetaan 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta Tampereen yliopistoon. Katso tarkemmat ohjeet Tampereen yliopiston osalta sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Sosiaalityön valintakokeen pisteytysperusteet (liite lisätty 5.7.) 

 

Hakijan ohjeet (Lisätty 17.5)

Sosiaalityön yhteisvalinta: valintakoe 2021 Tiistaina 1.6.2021 klo 09.00 – 13.00

Tutustu näihin ohjeisiin HUOLELLA!

Sinun tulee osallistua valintakokeeseen sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeella valinnut koepaikaksesi.

Ennen valintakokeita

Suosittelemme, että vältät ylimääräisiä lähikontakteja ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistut valintakokeisiin. Sinun tulee myös tutustua THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ohjeisiin koronaviruksen tarttumiseen ja suojautumiseen liittyen hyvissä ajoin ennen valintakokeiseen osallistumista.

Tutustuthan tarkasti myös yliopistojen yhteiseen turvallisuusohjeeseen.

Sairastuminen ja valintakokeet

 • Jos sinulla on todettu koronavirustartunta ja sinut on määrätty eristyksiin, et voi osallistua valintakokeeseen.
 •  Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeisiin.
 •  Vaikka sinulle ei olisi todettu koronavirustautia, mutta sinulla on lieviä flunssan oireita kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen. Voit osallistua valintakokeeseen, jos oireiden alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa ja olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 • Jos olet käynyt koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua valintakokeisiin,
 • Jos saavut valintakokeisiin ulkomailta, tulee sinun noudattaa THL:n ohjeistusta kahden viikon omaehtoisesta karanteenista.

Koepäivänä

Tutustu etukäteen sen yliopiston ohjeisiin, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen osallistut:

Valintakoeyliopistosi saattaa lähettää tarkempia ohjeita kokeisiin saapumiseen ja aikatauluun liittyen, joten seuraa myös sähköpostiasi.

Turvallisuusjärjestelyiden takia sinun on varauduttava olemaan koepaikalla hyvissä ajoin ennen valintakokeen alkamista, joten varaa riittävästi aikaa koepaikalle saapumiseen. Huomioithan matkustamiseen liittyvät turvallisuusmääräykset. Turvavälejä (2 m) sekä hygienia ja maskisuosituksia tulee noudattaa myös valintakokeisiin saapuessa ja koepaikalla.

Turvallisuusjärjestelyjen vuoksi sinun on varauduttava pidempään odotusaikaan ulkotiloissa ja sinun on hyvä varustautua säänmukaisin varustein (suora auringonpaiste, helle, voimakas vesisade, kylmyys). Valintakokeen valvoja tai muu yliopiston henkilökuntaan kuuluva hakee sinut ja muut samassa koesalissa kokeeseen osallistuvat kokoontumispaikalta.

Sisätiloihin siirtyminen ilman valvojaa/henkilökuntaa on kielletty.

Sinun tulee varautua esittämään henkilöllisyytesi jo ulkoalueella. Kaikkien osallistujien henkilöllisyys tarkastetaan myös ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulle on henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana.

(*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.)

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.

Kokeeseen tulee ottaa mukaan:

 • Kuvallinen henkilöllisyystodistus*
 • Kirjoitusvälineet
 • Kasvomaski

Voit ottaa kokeeseen mukaan:

 • Viivoitin ja teroitin
 • Yksi korkillinen juomapullo (Ei saa sisältää kahvia tai energiajuomaa)
 • Eväät ovat sallittu vain yli 4 h kokeissa, poikkeuksena mm. diabeetikot, joille on myönnetty yksilöllinen järjestely.
 • Kokeen aikana mahdollisesti tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet on poistettava alkuperäisistä pakkauksista, pl. painopakkaukset. Esitä lääkkeet valvojalle saliin mennessäsi.
 • Kertakäyttöiset korvatulpat. Sinulla saa olla mukana kertakäyttöiset korvatulpat, joiden tulee olla avaamattomassa pakkauksessa. Ota huomioon, että tällöin et mahdollisesti kuule kokeessa annettavia lisäohjeita.

Muiden kuin listassa mainittujen tarvikkeiden mukaan ottaminen ja käyttäminen kokeessa on kiellettyä. Kiellettyjä ovat esimerkiksi:

 • Oma kello (oli sitten älykello tai tavallinen rannekello). Jokaisessa koesalissa on kello.
 • Nuuskan ja purukumin käyttö.
 • Omat nenäliinat. Nenäliinoja on saatavilla valintakoesaleissa.

 

Kasvomaski: Yliopistot edellyttävät valintakokeen osallistuvilta maskin käyttöä valintakokeissa. Suojahanskojen käyttö on sallittu. Maskia tulee käyttää koko valintakokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä juomataukoja. Muista ottaa mukaan myös varamaskeja. Tarvittaessa saat maskin koepaikalta valintakokeen valvojalta.

Matkapuhelin tulee sulkea (lentotila) ennen kokeen alkamista ja jättää laukkuun/takin taskuun valvojan osoittamaan paikkaan; valvojat ohjeistavat mihin voit jättää tavarasi kokeen ajaksi.

Kokeessa

Valvojat tarkastavat kirjoitusvälineesi saliin tultaessa ja ohjeistavat sinua siitä, mihin sinun tulee koesalissa istua.

Koepaperit on jaettu valmiiksi pöydille, mutta et saa koskea papereihin, ennen kuin valvoja antaa luvan. Kokeen alettua muista ensimmäiseksi kirjoittaa nimesi ja muut vaaditut tiedot koepapereihin. Kuuntele kokeen alussa annetut ohjeet tarkasti! Lue myös koepaperissa olevat ohjeet huolellisesti!

Jos sinulle tulee tarve aivastaa tai yskiä, niin kaikille paikoille on jaettu valmiiksi käsipapereita tai nenäliinoja tarkoitusta varten. Laita käytetty paperi/maski pöydällä olevaan pussiin ja kokeen päätyttyä vie pussi roskakoriin. Älä ota mukaan omia nenäliinoja.

Jos alat tuntea flunssan oireiden kaltaisia oireita kesken koetilaisuuden, ilmoita tästä välittömästi valvojalle. Sinut voidaan tarvittaessa ohjata toiseen tilaan suorittamaan koe loppuun.

Sinun on mahdollista käydä WC:ssä kesken kokeen. Tällöin sinun tulee viitata ja odottaa, että valvoja saapuu luoksesi ja ohjaa sinut WC-tiloihin ja takaisin. WC käynnit hoidetaan yksi hakija kerrallaan. Sinun tulee pestä kädet hyvin WC-käynnin jälkeen ennen koesaliin palaamista.

Valvojat ilmoittavat, kun koeaikaa on jäljellä 30 min ja kun koeaika loppuu. Koeajan päättyessä sinun tulee lopettaa kirjoittaminen välittömästi ja laskea kynä pöydälle.

Odota, että valvoja ohjeistaa sinua siitä, missä järjestyksessä koevastaukset palautetaan. Sinun tulee näyttää henkilöllisyyspaperisi koetehtäviä palauttaessasi. Kokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylittäminen (esim. kirjoittamisen jatkaminen sen jälkeen, kun valvojat ovat ilmoittaneet, että koe päättyy) voivat johtaa kokeen hylkäämiseen.

Kun olet palauttanut koevastauksesi, ota mukaan tavarasi ja siirry pois valintakoetiloista heti, kun olet valmis. Älä jää odottamaan muita kokeeseen osallistuvia sisätiloihin.

Kaikkien hakijoiden on poistuttava valintakoetiloista heti kokeen päätyttyä.

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan puoli tuntia kokeen ilmoitetusta alkamisajasta.

Kokeen jälkeen (valinnan tulokset)

Jos tarvitsen todistuksen kokeeseen osallistumisestasi esim. armeijaa varten, muista pyytää todistus samalla, kun palautat koevastauksesi.

Kevään toisen yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 9.7.2021.

Lisätietoja valintojen tuloksien julkaistusta ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä löydät tältä sivulta.

Onnea valintakokeeseen!

Yhteisvalintaan liittyvät kysymykset:

soc.opiskelu.tau [at] tuni.fi