Narut
Tutkinto-ohjelma

Sosiaaliantropologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus

Narut

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Tule tarkastelemaan maailman kulttuurista kirjoa ja sen dynaamista muutosta.

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sosiaaliantropologian opiskelijana osaat kuvata sosiaaliantropologian erityisyyden osana yhteiskuntatieteitä ja tunnet antropologian oppihistorian keskeiset suuntaviivat.

Sinulla on valmiudet analyyttisesti tarkastella maailman kulttuurista kirjoa ja sen dynaamista muutosta. Pystyt sijoittamaan suomalaisen yhteiskunnan osaksi transnationaalisia suhteita ja prosesseja.

Ymmärrät etnografisen tutkimuksen erityislaatuisuuden ja hahmotat, miten antropologinen teorianmuodostus on sidoksissa etnografiseen lähestymistapaan. Tiedät millaiselle moninaiselle ammatilliselle kentälle antropologi voi työllistyä ja hallitset kulttuurisen moninaisuuden kuvaamisen käsitteistön.