Pilvi
Tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Pilvi

Sosiaali- ja terveysalan esimiestyön osaajaksi

Tietoa ja taitoa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinto on tarkoitettu johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai niihin pyrkiville alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. 

Tutkinto-ohjelma painottuu näyttöön perustuvaan johtamis- ja kehittämisosaamiseen. Opintojen myötä saavutat teoreettisesti laajat tiedot alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi. Lisäksi opit arvioimaan kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehitystä. 

Valmistuttuasi osaat kehittää sosiaali- ja terveysalan toimintaa näyttöön perustuen. Sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Saat myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen, julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen johtamis- ja kehittämisosaaminen mahdollistaa sinulle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

Lue Anu Äijälän opiskelijatarina