SOTE EMBAn pääkuvassa hymyilevä mies katsoo kohti nojatessaan pöytään jonka toisella puolella kolme henkilöä juttelee
Täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveys­johtamisen Executive MBA

Hyvinvoinnin johtajille

Maailma muuttuu. Niin muuttuu myös SOTE-johtaminen. Resurssit ovat rajalliset ja samalla vaaditaan laadukkaita palveluita. Sosiaali- ja terveysalan johtajan arki on tehty muutoksien hallinnasta sekä asiantuntijoiden ja verkostojen johtamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Ylintä johtoa edustavat osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää yhdessä koko toimialaa. Seuraava SOTE EMBA alkaa 23.-24.4.2020.

Lue ohjelmaan aiemmin osallistuneiden kommentteja.

Opintojen tavoitekesto

3 vuotta

Opintojen laajuus

80 op

Toteutusaika

kevät 2020

Kaupunki

Hae viimeistään

Hinta

28 500 euroa + alv 24%

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää työn ohella noin kolme vuotta. Koulutus koostuu neljästä rakenneosasta, jotka ovat:

  • Yhteiset opinnot 30 op
  • Valinnaiset opinnot 20 op
  • Kehittämistehtävä 20 op
  • Ulkomaan opintojakso 10 op

Yhteisten opintojen teemakuvaukset

Strategia, asiakkuudet ja verkostot

Perehdyttää osallistujat moderniin strategisen johtamisen teoriaan ja käytännön strategisen johtamisen ratkaisuihin. Keskiössä johtamisen rakentuminen asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle.

Oman johtajuuden kehittäminen

Uudistuminen vaatii modernia johtamista sekä odotusten kirkastamista. Jos jaettu yhteinen ymmärrys ja ihmisten omistautuminen puuttuvat, on epäonnistuminen enemmän kuin todennäköistä. Itsetuntemus ja halu reflektioon ovat avaimia jatkuvaan kehittymiseen.

Talous ja johtaminen

Talousosaamisen vahvistaminen.

Hyvinvointipolitiikka ja eurooppalaiset palvelujärjestelmät

Kokonaiskuva suomalaisesta ja eurooppalaisesta palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisen vaihtoehdoista. Johtajan rooli hyvinvointipolitiikan edistäjänä.

Osaava organisaatio ja osaavat ihmiset

Organisaation ja asiantuntijoiden osaamisen johtamisen ja kehittämisen edellytykset, keinot ja menetelmät.

Hyvinvointipalveluiden talous, prosessien kehittäminen ja mittaaminen

Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen ja prosessien tehostaminen terävöittävät johtamista.

Tieto ja johtaminen

Ymmärrys miten tiedolla johdetaan. Tiedon saaminen johtamisen tueksi.

Ulkomaan opintojakso

Ohjelmaan kuuluu viikon mittainen Eurooppaan suuntautuva opintomatka (10 op).

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen organisaatiokohtainen kehittämishanke, joka kuuluu osallistujan tehtäväkenttään toimiessaan johtajana. Kehittämistehtävän aiheeksi valitaan oman osaamisen tai oman työn kannalta olennainen kehittämishaaste tai ratkaistava kysymys. Kehittämistehtävän edistymistä tukee henkilökohtainen ohjaaja.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA (SOTE EMBA) on erityisesti sosiaalityön ja terveydenhuollon ylimmälle johdolle suunnattu johtamiskoulutus.

Esitietovaatimukset

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden johtamiskokemusta, osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen, ylempää korkeakoulututkintoa ja suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Lisätietoa

Lisätietoja antavat Aino-Maija Ahola, p. 050 596 7512, aino-maija.ahola@tuni.fi sekä Mari Vuolle, p. 040 771 0009, mari.vuolle@tuni.fi

Tutustu tarkemmin koulutukseen osoitteessa embatampere.fi.

Maksuehto

Huhtikuussa 2018 käynnistyneiden opintojen hinta on 28 500 eur + alv 24 %, yhteensä 35 340 euroa. (Ei sisällä ulko- ja kotimaan matkojen majoitus- ja matkakustannuksia, eikä internaattien ja ulkomaan opintojakson ruokailuja). Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa

Hyödynnä ryhmäalennus!

Koulutuksessa on ryhmäalennus samasta organisaatioista tuleville osallistujille. Alennus on 2000 €/henkilö siten, että alennus myönnetään 2. jne. osallistuvasta henkilöstä.