Siirtohaku

Siirtohaussa voivat hakea korkeakoulua tai alaa vaihtavat opiskelijat. Siirtohaun kautta hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen. Tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen. Myös käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet siirtyvät opiskeluoikeuden myötä.

Osio Näin haet siirtohaussa kertoo siirtohaun hakumenettelystä ja Hakukelpoisuus siirtohaussa puolestaan siitä, onko siirtohaku sinulle soveltuva hakuväylä. Korkeakoulun sisällä tapahtuva siirtyminen voi tilanteesta riippuen olla joko osa siirtohakua tai edellyttää muunlaista hakeutumista, nykyiset opiskelijat saavat lisätietoa omasta korkeakoulustaan.

Siirtohakua voidaan järjestää keväisin ja syksyisin. Kevään 2019 siirtohaun hakuaika on 2.–16.5.2019 klo 15.00. Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hakukohteisiin haetaan kevään 2019 siirtohaussa samaan aikaan, mutta eri hakulomakkeilla. Syksyn 2019 siirtohauista tiedotetaan keväällä 2019.

Huomaathan, että kaikkiin koulutuksiin ei voi hakea siirtohaussa. Koulutushaustamme löydät kandidaatin ja maisterin/diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoon johtavat koulutukset, ja yksittäisen koulutuksen tiedoista Näin haet -välilehdeltä voit tarkastaa, voiko kyseiseen koulutukseen hakea siirtohaussa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten osalta siirtohaun hakukohteet löytyvät kootusti omalta sivultaan.

Huom! Siirtohaussa ei haeta maisteri- tai YAMK-ohjelmiin. Näihin hakeutuminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana 20.3.–3.4.2019. Jos alempi korkeakoulututkintosi (kandidaatin tai AMK-tutkinto) on jo valmis tai valmistumassa hakukeväänä, sinun tulee hakea suoraan maisteri-tai YAMK-ohjelmaan. Huomioithan, että YAMK-ohjelmaan vaaditaan kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Tarkemmat tiedot löydät maisteri- tai YAMK-koulutusten valintaperusteista. 

Näin haet siirtohaussa

 1. Tutustu siirtohaussa haettavana olevaan tarjontaan ja selvitä, oletko kelpoinen hakemaan haluamaasi koulutukseen siirto-opiskelijana. Edellytyksenä on yleensä tietty määrä haettavan alan opintoja.
 2. Lue huolellisesti valitsemiesi hakukohteiden valintaperusteet ja hakuohjeet
 3. Täytä hakulomake siirtohaun hakuaikana (2.5.–16.5.2019 klo 15.00) osoitteessa Opintopolku.fi. Tampereen yliopiston ja TAMKin siirtohauille on erilliset hakulomakkeensa.
 4. Hakulomake pyytää sinua lataamaan liitteiksi mm. opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen. Lataa sinulta pyydettävät liitteet ohjeiden mukaisesti (ks. kohta Liitteet siirtohaussa alla). Voit ladata liitteitä viikon ajan hakuajan päättymisestä, eli 23.5.2019 klo 15.00 asti.
 5. Seuraa sähköpostiasi ja Oma Opintopolku –palvelua säännöllisesti.
 6. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa ja ilmoittaudu lukuvuodelle. Kun otat siirtohaussa paikan vastaan, siirron kohteena ollut opiskeluoikeutesi aiemmassa korkeakoulussa päätetään automaattisesti.

 

Toisesta suomalaisesta yliopistosta saadun opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden siirtyminen siirtohaussa

Mikäli toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtyvä opiskelija tulee valituksi siirto-opiskelijana Tampereen yliopistoon, hänet voidaan hyväksyä jatkamaan aineenopettajan pedagogisia opintoja Tampereen yliopistossa. Tämä edellyttää, että opetettava aine on Tampereen yliopiston koulutusvastuulla. Opiskelija saa ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin opintoaikojen rajoituslain mukaisen opiskeluaikansa puitteissa, kuitenkin siten että pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään siirtovalinnastaan seuraavan toisen läsnäololukuvuoden alkaessa. Ks. lisätietoa aineenopettajan pedagogisten opintojen valintaperusteista.

 

Hakukelpoisuus siirtohaussa

Voit hakea siirtohaussa, mikäli suoritat suomalaisessa korkeakoulussa parhaillaan alempaa korkeakoulututkintoa (kandidaatti) tai AMK-tutkintoa ja haluat

 • siirtää opiskeluoikeutesi toiseen korkeakouluun samalle tai läheiselle alalle tai vaihtaa alaa
 • vaihtaa tutkinto-ohjelmaa tai koulutusta Tampereen yliopiston sisällä (poikkeuksena diplomi-insinöörikoulutukset, joiden kesken vaihtoa haetaan sisäisellä menettelyllä - ei varsinaisessa siirtohaussa)  
 • vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä siten, että opinnot johtavat eri tutkintoon

Huom! Siirtohaussa ei haeta maisteri- tai YAMK-ohjelmiin. Näihin hakeutuminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana 20.3.–3.4.2019. Jos alempi korkeakoulututkintosi (kandidaatin tai AMK-tutkinto) on jo valmis tai valmistumassa hakukeväänä, sinun tulee hakea suoraan maisteri-tai YAMK-ohjelmaan. Tarkemmat tiedot löydät maisteri- tai YAMK-koulutusten valintaperusteista.


 

Liitteet siirtohaussa

Kun haet siirtohaussa, sinun tulee ladata hakemukseesi liitteitä. Liitteet ladataan sähköiselle hakulomakkeelle osoitteessa Opintopolku.fi. Hakuaika on 2.5.–16.5.2019 klo 15.00, mutta liitteitä voit ladata 23.5.2019 klo 15.00 asti.

Kaikissa siirtohaun hakukohteissa sinun tulee liittää hakemukseesi

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus, josta käy ilmi opintojesi alkamisajankohta sekä käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet

Osassa hakukohteita pyydetään myös muita liitteitä, kuten motivaatiokirjettä. Jos haet johonkin yliopiston diplomi-insinööri- tai arkkitehtikoulutukseen, katso myös DIA-hakukohteiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjeistus. Tarkemmat tiedot selviävät kunkin hakukohteen valintaperusteista sekä hakulomakkeelta.

Näin valmistelet ja lataat liitteet hakulomakkeelle

Lataa sinulta vaaditut liitteet sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä seuraavasti:

 • Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut molemmin puolin tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 1GB. Lataa tiedostosi PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostot muodossa dokumentti_sukunimi_etunimi, esim. tutkintotodistus_sukunimesi_etunimesi
 • Lataa tiedostot hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Seuraa sähköpostiasi ja varaudu täydentämään liitteitäsi pyydettäessä (huomaa myös roskapostikansio!)
 • Jos pyydämme sinulta täydennyksiä liitteisiisi ja hakulomakkeelle ladattavien liitteiden määräaika on umpeutunut, saat ohjeet liitteiden sähköpostitoimituksesta.